RELIABILITY OF THE RESULTS OF THE CALCULATIONS IN THE FUNCTION OF THE SELECTED SOIL MODEL

Mato Uljarević

Апстракт


The reliability of geotechnical calculations is, as it is generally known, in function of the input parameters quality, both in terms of loads, as well as the physical and mechanical soil properties. In addition to above mentioned, reliability of the results of geotechnical analysis is also influenced by selection of constitutive soil model. This paper describes soil models and analyzes the suitability of the model on a real (implemented) geotechnical project.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STP1813585U

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ ЗБОРНИК РАДОВА


Програмом скупа су обухваћене актуелне теме из области грађевинарства, геодезије, архитектуре, урбанизма, и сродних научних дисциплина, са посебним освртом на образовање у савременом градитељству. Очекује се да ће научници и стручњаци различитих профила који се баве градитељством кроз савремене и разноврсне теме размјенити своја искуства и указати на нове трендове и достигнућа у градитељству.


доц. др Мирослав Малиновић
Катедра за историју и теорију архитектуре и заштиту градитељског насљеђа
Универзитет у Бањој Луци
Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет

http://stepgrad.aggf.unibl.org