CONSOLIDATION WITH VERTICAL DRAINS

Dragan Lukic

Апстракт


Building the embankment of traffic infrastructure (roads and railways) requires faster and more quality construction. One of the problems that often occurs in achieving these goals is the consolidation, which often occurs long after the completion of construction, resulting in subsequent settlements and damage to the roads. Therefore, certain measures are being implemented to accelerate and complete consolidation during embankment construction.
In this paper, one of the methods of accelerating consolidation, using vertical drains, is shown. In addition to theoretical considerations of consolidation, one example of the application of this method is given.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STP1813632L

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ ЗБОРНИК РАДОВА


Програмом скупа су обухваћене актуелне теме из области грађевинарства, геодезије, архитектуре, урбанизма, и сродних научних дисциплина, са посебним освртом на образовање у савременом градитељству. Очекује се да ће научници и стручњаци различитих профила који се баве градитељством кроз савремене и разноврсне теме размјенити своја искуства и указати на нове трендове и достигнућа у градитељству.


доц. др Мирослав Малиновић
Катедра за историју и теорију архитектуре и заштиту градитељског насљеђа
Универзитет у Бањој Луци
Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет

http://stepgrad.aggf.unibl.org