MODELING THE RHEOLOGICAL PROPERTIES OF FRESH CONCRETE USING A 3D FINITE ELEMENT MODEL

Dragan Nikolić

Апстракт


During the last thirty years, concrete has been industrially mutating from a soft granular medium to a proper non-Newtonian fluid. To benefit from the full potential of the modern fluid concretes such as Self-Compacting Concrete (SCC), prediction tools of the form filling taking into account the properties of the concrete, the shape and size of the structural element and the casting technique are needed. Development of a finite deformation elasto-plasticity model based on the multiplicative decomposition of the deformation gradient is presented. The presented model in this paper includes application of inelastic material properties are specified with the Drucker Prager hardening option.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STP1813658N

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ ЗБОРНИК РАДОВА


Програмом скупа су обухваћене актуелне теме из области грађевинарства, геодезије, архитектуре, урбанизма, и сродних научних дисциплина, са посебним освртом на образовање у савременом градитељству. Очекује се да ће научници и стручњаци различитих профила који се баве градитељством кроз савремене и разноврсне теме размјенити своја искуства и указати на нове трендове и достигнућа у градитељству.


доц. др Мирослав Малиновић
Катедра за историју и теорију архитектуре и заштиту градитељског насљеђа
Универзитет у Бањој Луци
Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет

http://stepgrad.aggf.unibl.org