SEISMIC EVALUATION OF EXISTING BUILDINGS ACCORDING TO DOCUMENT FEMA 310

Marina Latinović

Апстракт


In this paper, the principle of application of the FEMA310 document for seismic evaluation of existing buildings is briefly illustrated, for any building type, and examples of evaluation are given for the first and second tier of evaluation process, for two types of masonry structures. The application of this document at tier one and tier two of the evaluation process is a conservative, simplified way of determining seismic resistance, based on many experiential data and including the most important parameters of buildings that can affect seismic resistance. Instructions given by FEMA310 are easy to apply, but are adapted to US standards. Two examples for evaluation of masonry buildings on first and second tier of evaluation are given, for masonry buildings with rigid and flexible diaphragmas.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STP1813664L

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ ЗБОРНИК РАДОВА

 

Конференција је омогућила интеракцију студената, младих инжењера и научника са искуснијим члановима академске и стручне заједнице у циљу дискусије о савременим тенденцијама у градитељству. Њихов допринос је учинио овај Зборник изузетним. Објављени радови пружају увид у актуелно научно и стручно знање из рачунске механике, инжењерских конструкција, грађевинских материјала, саобраћајница, енергетске ефикасности, урбанизма, архитектуре, историје архитектуре, геодезије, образовања инжењера, итд.
Овај Зборник радова ће послужити као корисна референца стручњацима и истраживачима те смо сигурни да ће пружити подстицај за даљња истраживања у предметним oбластима.
 
проф. др Aлександар Борковић, директор Конференције
доц. др Мирослав Малиновић, замјеник директора Конференције
уредници Зборника

http://stepgrad.aggf.unibl.org