ON THE POSSIBILITY OF GEOMETRIC CHANGES OF LARGE DAMS DETERMINATION BY GEODETIC METHODS

Zarko Nestorovic

Апстракт


Large dams are exposed to the influence of various forces which in time cause changes in their position and geometry. Knowledge about changes in position and geometry of large dams is of crucial importance for their stability and security determination. Dams, in process of deformation analysis, are approximated by set of discrete points and on the base of the changes in position and through time of those points the conclusions of changes of dam position and geometry are made. For large dams' security of highest importance is to detect changes of position and geometry where they are small in order to discover the negative trends and to take measures for prevent consequences of jeopardized dams' security in time. This paper investigates the possibilities of dams' geometry changes detection on the base of geodetic measurements.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STP1813679N

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ ЗБОРНИК РАДОВА


Програмом скупа су обухваћене актуелне теме из области грађевинарства, геодезије, архитектуре, урбанизма, и сродних научних дисциплина, са посебним освртом на образовање у савременом градитељству. Очекује се да ће научници и стручњаци различитих профила који се баве градитељством кроз савремене и разноврсне теме размјенити своја искуства и указати на нове трендове и достигнућа у градитељству.


доц. др Мирослав Малиновић
Катедра за историју и теорију архитектуре и заштиту градитељског насљеђа
Универзитет у Бањој Луци
Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет

http://stepgrad.aggf.unibl.org