GEOPORTAL FOR SEARCHING AND VISUALIZATION OF CADASTRAL DATA

Mladen Đurić

Апстракт


Geoportal is an indispensable part of the national spatial data infrastructure and a central point of access to spatial data. The paper presents the development of a geoportal based on the principles of service-oriented architecture. Open source frameworks and libraries were used to create geoportal. The aim of the paper is to present a partially different approach to the development of geoportals, based on the modern principles of web application development. The case study was conducted for the cadastral municipality of Brod, the municipality of Brod, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STP1813687A

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ ЗБОРНИК РАДОВА


Програмом скупа су обухваћене актуелне теме из области грађевинарства, геодезије, архитектуре, урбанизма, и сродних научних дисциплина, са посебним освртом на образовање у савременом градитељству. Очекује се да ће научници и стручњаци различитих профила који се баве градитељством кроз савремене и разноврсне теме размјенити своја искуства и указати на нове трендове и достигнућа у градитељству.


доц. др Мирослав Малиновић
Катедра за историју и теорију архитектуре и заштиту градитељског насљеђа
Универзитет у Бањој Луци
Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет

http://stepgrad.aggf.unibl.org