THE INFLUENCE OF CONCRETE VISCOUS DEFORMATIONS IN THE CALCULATION OF THE HIGH-RISE BUILDINGS BEHAVIOR OVER TIME

Anđelko Cumbo

Апстракт


An example of a high-rise building behavior calculation shows that weather deformations of concrete have a significant contribution to changing the behavior of vertical load-bearing elements - columns and walls. The phenomenon of different shrinkage of concrete/steel pillars and concrete core due to the shrinkage and creep of concrete over time is pointed out. These shrinkages may have negative consequences on the usability of the structure, the filling elements, the installation in the building, etc. The calculations are made using a budget model developed by the author as a part of the more detailed paper on the analysis of the rheological properties impact in complex composite structures with layered finite elements.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STP1813730A

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ ЗБОРНИК РАДОВА


Програмом скупа су обухваћене актуелне теме из области грађевинарства, геодезије, архитектуре, урбанизма, и сродних научних дисциплина, са посебним освртом на образовање у савременом градитељству. Очекује се да ће научници и стручњаци различитих профила који се баве градитељством кроз савремене и разноврсне теме размјенити своја искуства и указати на нове трендове и достигнућа у градитељству.


доц. др Мирослав Малиновић
Катедра за историју и теорију архитектуре и заштиту градитељског насљеђа
Универзитет у Бањој Луци
Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет

http://stepgrad.aggf.unibl.org