THE INFLUENCE OF CONCRETE VISCOUS DEFORMATIONS IN THE CALCULATION OF THE HIGH-RISE BUILDINGS BEHAVIOR OVER TIME

Anđelko Cumbo

Апстракт


An example of a high-rise building behavior calculation shows that weather deformations of concrete have a significant contribution to changing the behavior of vertical load-bearing elements - columns and walls. The phenomenon of different shrinkage of concrete/steel pillars and concrete core due to the shrinkage and creep of concrete over time is pointed out. These shrinkages may have negative consequences on the usability of the structure, the filling elements, the installation in the building, etc. The calculations are made using a budget model developed by the author as a part of the more detailed paper on the analysis of the rheological properties impact in complex composite structures with layered finite elements.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STP1813730A

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ ЗБОРНИК РАДОВА

 

Конференција је омогућила интеракцију студената, младих инжењера и научника са искуснијим члановима академске и стручне заједнице у циљу дискусије о савременим тенденцијама у градитељству. Њихов допринос је учинио овај Зборник изузетним. Објављени радови пружају увид у актуелно научно и стручно знање из рачунске механике, инжењерских конструкција, грађевинских материјала, саобраћајница, енергетске ефикасности, урбанизма, архитектуре, историје архитектуре, геодезије, образовања инжењера, итд.
Овај Зборник радова ће послужити као корисна референца стручњацима и истраживачима те смо сигурни да ће пружити подстицај за даљња истраживања у предметним oбластима.
 
проф. др Aлександар Борковић, директор Конференције
доц. др Мирослав Малиновић, замјеник директора Конференције
уредници Зборника

http://stepgrad.aggf.unibl.org