USE OF OPEN DATA AND APPLICATIONS IN THE EDUCATION PROCESS

Dušan Jovanović

Апстракт


This paper aims to show experience in education using open access data, especially sattelite images. We describe different satellite platforms with different spatial and spectral resolution. We also discuss applicability of these data in education process especially with students on study program Geodesy and Geomatics on Faculty of technical sciences, University of Novi Sad. Some practical examples are also shown. At the end, the paper also describes problems from practical view of teaching and recommendation how to solve those problems using Problem based learning approach.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STP1813756J

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ ЗБОРНИК РАДОВА


Програмом скупа су обухваћене актуелне теме из области грађевинарства, геодезије, архитектуре, урбанизма, и сродних научних дисциплина, са посебним освртом на образовање у савременом градитељству. Очекује се да ће научници и стручњаци различитих профила који се баве градитељством кроз савремене и разноврсне теме размјенити своја искуства и указати на нове трендове и достигнућа у градитељству.


доц. др Мирослав Малиновић
Катедра за историју и теорију архитектуре и заштиту градитељског насљеђа
Универзитет у Бањој Луци
Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет

http://stepgrad.aggf.unibl.org