PHOTOGRAMMETRIC SURVEY OF OPEN PIT MINE

Miodrag Regodić

Апстракт


There is a geodetic department in Ugljevik Coal Mine. In addition to all tasks
(expropriation, geometry control of existing engineering objects, monitoring of
landslides, etc.), the primary task of the geodetic service is to calculate the volume of the
excavated masses on a surface mine during a certain period of time. In the early period
of exploitation, classical geodetic methods of survey were applied, and for the past
twenty years, the data obtained by the GPS survey were used to calculate the amount of
excavated mass. The paper presents the calculation of the amount of mass in the Global
Mapper software package based on the processed photogrammetric images made by the
unmaned aerial vehicle.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STP1813769R

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ ЗБОРНИК РАДОВА

 

Конференција је омогућила интеракцију студената, младих инжењера и научника са искуснијим члановима академске и стручне заједнице у циљу дискусије о савременим тенденцијама у градитељству. Њихов допринос је учинио овај Зборник изузетним. Објављени радови пружају увид у актуелно научно и стручно знање из рачунске механике, инжењерских конструкција, грађевинских материјала, саобраћајница, енергетске ефикасности, урбанизма, архитектуре, историје архитектуре, геодезије, образовања инжењера, итд.
Овај Зборник радова ће послужити као корисна референца стручњацима и истраживачима те смо сигурни да ће пружити подстицај за даљња истраживања у предметним oбластима.
 
проф. др Aлександар Борковић, директор Конференције
доц. др Мирослав Малиновић, замјеник директора Конференције
уредници Зборника

http://stepgrad.aggf.unibl.org