INFRASTRUKTURA GEOPROSTORNIH PODATAKA REPUBLIKE SRPSKE - ADRESNI REGISTAR I REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA

Tatjana Sarajlić

Апстракт


Adresni registar predstavlja jedinstven registar/skup geoprostornih i metapodataka o nazivima naseljenih mjesta, trgova i ulica, te kućnim brojevima, i o prostornim jedinicama Republike Srpske, i veoma je važna komponenta Infrastrukture geoprostornih podataka Republike Srpske. Osim osnovnih podataka o naseljenim mjestima i adresama, sadrži i podatke koji se odnose na granice katastarskih opština, matične brojeve gradova/opština, naseljenih mjesta, statističkih i popisnih krugova, i dr.
U okviru CILAP projekta jedna od komponenti je i "Podrška uspostavi adresnog registra", u koju su zbog njenog značaja i sadržaja uključeni mnogi organi, među kojima je i Republička uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove Republike Srpske, u čijoj se nadležnosti nalazi centralni adresni registar, dok jedinice lokalne samouprave vode lokalne adresne registre.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STP1813821S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ ЗБОРНИК РАДОВА


Програмом скупа су обухваћене актуелне теме из области грађевинарства, геодезије, архитектуре, урбанизма, и сродних научних дисциплина, са посебним освртом на образовање у савременом градитељству. Очекује се да ће научници и стручњаци различитих профила који се баве градитељством кроз савремене и разноврсне теме размјенити своја искуства и указати на нове трендове и достигнућа у градитељству.


доц. др Мирослав Малиновић
Катедра за историју и теорију архитектуре и заштиту градитељског насљеђа
Универзитет у Бањој Луци
Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет

http://stepgrad.aggf.unibl.org