ПРОЦЈЕНА ВРИЈЕДНОСТИ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА

Dragana Skorup

Апстракт


Развијене свјетске земље имају општеприхваћене локалне и глобалне стандарде као основу за стандардизацију поступака и интернационализацију процеса процјене вриједности непокретности. У Босни и Херцеговини, не постоји јединствен и усклађен приступ процјене непокретности појединачних објеката. Кроз рад је приказан приступ, методологија и терминологија која би се требала користити код процјене стамбене непокретности. Извршена је анализа примјене двије методе процјене непокретности на једном објекту, са посебним освртом на могућност њихове примјене у зависности од средине у којој се непокретности налазе.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STP1813832S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ ЗБОРНИК РАДОВА

 

Конференција је омогућила интеракцију студената, младих инжењера и научника са искуснијим члановима академске и стручне заједнице у циљу дискусије о савременим тенденцијама у градитељству. Њихов допринос је учинио овај Зборник изузетним. Објављени радови пружају увид у актуелно научно и стручно знање из рачунске механике, инжењерских конструкција, грађевинских материјала, саобраћајница, енергетске ефикасности, урбанизма, архитектуре, историје архитектуре, геодезије, образовања инжењера, итд.
Овај Зборник радова ће послужити као корисна референца стручњацима и истраживачима те смо сигурни да ће пружити подстицај за даљња истраживања у предметним oбластима.
 
проф. др Aлександар Борковић, директор Конференције
доц. др Мирослав Малиновић, замјеник директора Конференције
уредници Зборника

http://stepgrad.aggf.unibl.org