ПРОЦЈЕНА ВРИЈЕДНОСТИ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА

Dragana Skorup

Апстракт


Развијене свјетске земље имају општеприхваћене локалне и глобалне стандарде као основу за стандардизацију поступака и интернационализацију процеса процјене вриједности непокретности. У Босни и Херцеговини, не постоји јединствен и усклађен приступ процјене непокретности појединачних објеката. Кроз рад је приказан приступ, методологија и терминологија која би се требала користити код процјене стамбене непокретности. Извршена је анализа примјене двије методе процјене непокретности на једном објекту, са посебним освртом на могућност њихове примјене у зависности од средине у којој се непокретности налазе.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STP1813832S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ ЗБОРНИК РАДОВА


Програмом скупа су обухваћене актуелне теме из области грађевинарства, геодезије, архитектуре, урбанизма, и сродних научних дисциплина, са посебним освртом на образовање у савременом градитељству. Очекује се да ће научници и стручњаци различитих профила који се баве градитељством кроз савремене и разноврсне теме размјенити своја искуства и указати на нове трендове и достигнућа у градитељству.


доц. др Мирослав Малиновић
Катедра за историју и теорију архитектуре и заштиту градитељског насљеђа
Универзитет у Бањој Луци
Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет

http://stepgrad.aggf.unibl.org