Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 1, Бр. 1 (2014): VJEŠTAK 3d forenzička vještačenja u razjašnjavanju složenih kriminalnih slučajeva Апстракт   PDF
Mile Matijević, Aleksandar Miladinović
 
Свеска 2, Бр. 2 (2015): VJEŠTAK Analiza sudarnog procesa vozila sa utjecajem na energetsku kompatibilnost na vozilima Апстракт   PDF
Bogdan Šimun
 
Свеска 1, Бр. 1 (2014): VJEŠTAK Dokazna sredstva u prekršajnom postupku Апстракт   PDF
Ljubinko Mitrović
 
Свеска 2, Бр. 2 (2015): VJEŠTAK Dr Milan Škulić: Osnovne novine u krivičnom procesnom pravu Srbije, novi Zakonik o krivičnom postupku iz 2011. godine, Pravni fakultet u Beogradu, Beograd, 2013, str. 199. Апстракт   PDF
Miodrag Simović, Vladimir Simović
 
Свеска 1, Бр. 1 (2014): VJEŠTAK Ekološke posledice poplava u Republici Srpskoj maj 2014. godine Апстракт   PDF
Radenko Đurica, Dragana Đurica, Slobodanka Vujčić, Mirjana Delić-Jović
 
Свеска 2, Бр. 2 (2015): VJEŠTAK Genetički modifi kovani organizmi (GMO) – aktuelno stanje i metode detekcije Апстракт   PDF
Vojislav Trkulja
 
Свеска 1, Бр. 1 (2014): VJEŠTAK Geotehnički aspekti legalizacije izgrađenih objekata Апстракт   PDF
Srđan Rajak, Petar Begović, Branko Ivanković
 
Свеска 2, Бр. 2 (2015): VJEŠTAK Katastarski planovi prema podijeli bečkog vojnogeografskog instituta Апстракт   PDF
Slavko Vasiljević, Mladen Amović, Radenko Višnjić
 
Свеска 1, Бр. 1 (2014): VJEŠTAK Koja je razlika između grafi čko-grafoskopske, grafološke i kriminalističke oblasti Апстракт   PDF
Dane Branković
 
Свеска 2, Бр. 2 (2015): VJEŠTAK Komandna odgovornost kao oblik krivične odgovornosti Апстракт   PDF
Milan Romanić
 
Свеска 1, Бр. 1 (2014): VJEŠTAK Kompatibilnost sudarnog procesa vozila u realnim saobraćajnim nezgodama Апстракт   PDF
Fahrudin Kovačević, Eldin Hadžić, Jasmin Bijedić
 
Свеска 2, Бр. 2 (2015): VJEŠTAK Mediko-legalni aspekti potresa mozga i kratkotrajnog gubitka svijesti Апстракт   PDF
Ibrahim Omerhodžić
 
Свеска 1, Бр. 1 (2014): VJEŠTAK Menadžer u funkciji osiguranja poslovnog uspjeha Апстракт   PDF
Fikret Dervišević
 
Свеска 1, Бр. 1 (2014): VJEŠTAK Metodološki pristup veštačenju mobinga Апстракт   PDF
Zoran Ivanov, Milena Ivanov, Veselin Govedarica, Snežana Popov, Mirjana Nikolić
 
Свеска 1, Бр. 1 (2014): VJEŠTAK Neispravno utvrđeni tehnički podaci u saobraćajno-prometnim dozvolama Апстракт   PDF
Spase Kelečević
 
Свеска 2, Бр. 2 (2015): VJEŠTAK Neka procesna pitanja u vezi sa određivanjem vještačenja i ličnosti vještaka Апстракт   PDF
Slobodan Stanišić
 
Свеска 2, Бр. 2 (2015): VJEŠTAK Opravdanost primjene uređaja za mjerenje srednje brzine u saobraćaju s aspekta bezbjednosti u drumskom saobraćaju Апстракт   PDF
Željko Petrić
 
Свеска 2, Бр. 2 (2015): VJEŠTAK Planovi reorganizacije privrednih subjekata u stečajnom postupku Praktični aspekti pripreme i realizacije Апстракт   PDF
Dragan Salić, Rade Kondić
 
Свеска 2, Бр. 2 (2015): VJEŠTAK Položaj osuđenih lica u Republici Srpskoj Апстракт   PDF
Miodrag Simović, Dragan Jovašević
 
Свеска 1, Бр. 1 (2014): VJEŠTAK Praksa ustavnog suda Bosne i Hercegovine Апстракт   PDF
Marina Simović
 
Свеска 2, Бр. 2 (2015): VJEŠTAK Pravna odgovornost ljekara osnovna sudsko medicinska načela vještačenja ljekarske odgovornosti Апстракт   PDF
Zdenko Cihlarž
 
Свеска 1, Бр. 1 (2014): VJEŠTAK Primjena međunarodnih standarda vrednovanja kao način smanjenja rizika kod ulaganja u nekretnine Апстракт   PDF
Živodar Bosančić
 
Свеска 2, Бр. 2 (2015): VJEŠTAK Primjena savremenih nedestruktivnih metoda ispitivanja betonskih konstrukcija pri rješavanju sporova nastalih usljed grešaka u izvođenju radova Апстракт   PDF
Goran Nikolić
 
Свеска 1, Бр. 1 (2014): VJEŠTAK Primjena sistema javnih nabavki s osvrtom na ulogu službenika za javne nabavke Апстракт   PDF
Ostoja Travar
 
Свеска 2, Бр. 2 (2015): VJEŠTAK Problematika u rješavanju procijene vrijednosti šumske štete zbog prijevremene sječe stabala i umanjene upotrebne vrijednosti šumskog zemljišta na trasama elektrovodova Апстракт   PDF
Ahmed Dizdarević
 
1 - 25 од 41 ставке/и 1 2 > >>