Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 1, Бр. 1 (2019): ЖУРНАЛ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКУ ON QUANTUM CRYPTOGRAPHY Апстракт   PDF
Stevo Jacimovski, Jovan Setrajcic, Jelena Lamovec
 
Свеска 1, Бр. 1 (2019): ЖУРНАЛ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКУ POLICE PROCEDURE FOR HANDLING ORDERS AND REQUESTS ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITIES Апстракт   PDF
Dragan Мilidragović, Dane Subošić, Nenad Milić
 
Свеска 1, Бр. 1 (2019): ЖУРНАЛ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКУ PRIVATE AND/OR CORPORATE SECURITY: ARE THERE CONCEPTUAL SIMILARITIES AND DIFFERENCES? Апстракт   PDF
Velibor Lalić, Predrag Ćeranić, Milica Sikimić
 
Свеска 1, Бр. 1 (2019): ЖУРНАЛ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКУ SECURITY MEASURES ORIENTED TOWARD THE PERPETRATORS OF VIOLENT CRIMES IN THE REPUBLIKA SRPSKA Апстракт   PDF
Žana Vrućinić
 
Свеска 1, Бр. 1 (2019): ЖУРНАЛ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКУ THE STRUCTURE OF MOTOR SKILLS AMONG THE STUDENTS AT THE FACULTY OF SECURITY STUDIES Апстракт   PDF
Darko Paspalj, Milan Guzvica, Lazar Vulin
 
Свеска 1, Бр. 1 (2019): ЖУРНАЛ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКУ МЈЕРЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ ОРИЈЕНТИСАНЕ КА ИЗВРШИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАСИЉА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ Апстракт   PDF
Жана Врућинић, Драгана Васиљевић
 
Свеска 1, Бр. 1 (2019): ЖУРНАЛ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКУ О КВАНТНОЈ КРИПТОГРАФИЈИ Апстракт   PDF
Стево Јаћимовски, Јован Шетрајчић, Јелена Ламовец
 
Свеска 1, Бр. 1 (2019): ЖУРНАЛ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКУ ПОСТУПАЊЕ ПОЛИЦИЈЕ ПО НАРЕДБАМА И ЗАМОЛНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ СУБЈЕКАТА Апстракт   PDF
Драган Милидраговић, Дане Субошић, Ненад Милић
 
Свеска 1, Бр. 1 (2019): ЖУРНАЛ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКУ ПРИВАТНА И/ИЛИ КОРПОРАТИВНА БЕЗБЈЕДНОСТ Да ли постоје концептуалне сличности и разлике? Апстракт   PDF
Велибор Лалић, Предраг Ћеранић, Милица Сикимић
 
Свеска 1, Бр. 1 (2019): ЖУРНАЛ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКУ СТРУКТУРА МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА Апстракт   PDF
Дарко Паспаљ, Милан Гужвица, Лазар Вулин
 
1 - 10 од 10 ставке/и