Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 1, Бр. 10 (2015): ЗБОРНИК РАДОВА У ЧАСТ АКАДЕМИКУ ДЕСАНКИ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ DA LI SU U DUBROVNIKU KRAJEM SREDNJEG VEKA POSTOJALE ORGANIZOVANE KOLONIJE TRGOVACA I ZANATLIJA, POREKLOM SA PIRINEJSKOG I APENINSKOG POLUOSTRVA? Апстракт   PDF
Nenad Fejić
 
Свеска 1, Бр. 10 (2015): ЗБОРНИК РАДОВА У ЧАСТ АКАДЕМИКУ ДЕСАНКИ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ DEMOGRAFSKA PODOBA ISTRSKEGA MESTA PIRAN OKROG LETA 1890. Апстракт   PDF
Darja Mihelič
 
Свеска 1, Бр. 10 (2015): ЗБОРНИК РАДОВА У ЧАСТ АКАДЕМИКУ ДЕСАНКИ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ DER EINFLUSS DER SITUATION VON FLORENZ AUF DIE VERHALTNISSE ZWISCHEN ANCONA UND DUBROVNIK (RAGUSA) Апстракт   PDF
Peter Rokay
 
Свеска 1, Бр. 10 (2015): ЗБОРНИК РАДОВА У ЧАСТ АКАДЕМИКУ ДЕСАНКИ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ FLORENTINE MERCHANTS TRAVELING EAST THROUGH RAGUSA (DUBROVNIK) AND THE BALKANS AT THE END OF THE 15TH CENTURY Апстракт   PDF
Paola Pinelli
 
Свеска 1, Бр. 10 (2015): ЗБОРНИК РАДОВА У ЧАСТ АКАДЕМИКУ ДЕСАНКИ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ HREBELJANOVIĆI, BALIĆIEVIĆI I OSTALI FOČANSKI TRGOVCI U PERIODU 1469-1524. GODINE Апстракт   PDF
Esad Kurtović
 
Свеска 1, Бр. 10 (2015): ЗБОРНИК РАДОВА У ЧАСТ АКАДЕМИКУ ДЕСАНКИ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ L'ESPACE IMPERIAL, L'ESPACE CONTESTE: LE SUD-EST DE LA MACEDOINE ENTRE BYZANCE ET L'EMPIRE SERBE Апстракт   PDF
Mihailo Popović
 
Свеска 1, Бр. 10 (2015): ЗБОРНИК РАДОВА У ЧАСТ АКАДЕМИКУ ДЕСАНКИ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ LA STORIA DELLE CITTA: UN VEICOLO PER LA FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA Апстракт   PDF
Francesca Bocchi
 
Свеска 1, Бр. 10 (2015): ЗБОРНИК РАДОВА У ЧАСТ АКАДЕМИКУ ДЕСАНКИ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ L’AUTRICHE-HONGRIE ET LA BOSNIE-HERZEGOVINE 1878-1918: L’HISTOIRE D’UN MALENTENDU FATAL Апстракт   PDF
Slobodan Šoja
 
Свеска 1, Бр. 10 (2015): ЗБОРНИК РАДОВА У ЧАСТ АКАДЕМИКУ ДЕСАНКИ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ PRILOG PROUČAVANJU DUBROVAČKIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA Апстракт   PDF
Ignacij Voje
 
Свеска 1, Бр. 10 (2015): ЗБОРНИК РАДОВА У ЧАСТ АКАДЕМИКУ ДЕСАНКИ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ PRISTINA - REALE SEDIA Апстракт   PDF
Боја Миљковић
 
Свеска 1, Бр. 10 (2015): ЗБОРНИК РАДОВА У ЧАСТ АКАДЕМИКУ ДЕСАНКИ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ ЈОВАН БУЋА, КОТОРСКИ ВЛАСТЕЛИН (14-15. ВЕК) Апстракт   PDF
Марица Маловић Ђукић
 
Свеска 1, Бр. 10 (2015): ЗБОРНИК РАДОВА У ЧАСТ АКАДЕМИКУ ДЕСАНКИ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ БИБЛИОГРАФИЈА АКАДЕМИКА ДЕСАНКЕ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ Апстракт   PDF
Десанка Ковачевић Којић
 
Свеска 1, Бр. 10 (2015): ЗБОРНИК РАДОВА У ЧАСТ АКАДЕМИКУ ДЕСАНКИ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ ВЕРТИКАЛА ЕВРОПСКО-ТУРСКИХ (ОСМАНСКИХ) СУКОБА И ПРОЖИМАЊА Апстракт   PDF
Жељко Вујадиновић
 
Свеска 1, Бр. 10 (2015): ЗБОРНИК РАДОВА У ЧАСТ АКАДЕМИКУ ДЕСАНКИ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ ВЛАДИМИРИЋИ Апстракт   PDF
Срђан Рудић
 
Свеска 1, Бр. 10 (2015): ЗБОРНИК РАДОВА У ЧАСТ АКАДЕМИКУ ДЕСАНКИ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ ГРУПКО ДОБРИЧЕВИЋ = ГРУПКО ПОПОВИЋ, ДА ИЛИ НЕ? Апстракт   PDF
Аранђел Смиљанић
 
Свеска 1, Бр. 10 (2015): ЗБОРНИК РАДОВА У ЧАСТ АКАДЕМИКУ ДЕСАНКИ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА ПРИЗРЕНА У 14. ВЕКУ Апстракт   PDF
Синиша Мишић
 
Свеска 1, Бр. 10 (2015): ЗБОРНИК РАДОВА У ЧАСТ АКАДЕМИКУ ДЕСАНКИ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ ЖИВОТ И ДЈЕЛО АКАДЕМИКА ДЕСАНКЕ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ Апстракт   PDF
Десанка Ковачевић Којић
 
Свеска 1, Бр. 10 (2015): ЗБОРНИК РАДОВА У ЧАСТ АКАДЕМИКУ ДЕСАНКИ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ КАРТА БОСНЕ ЂАКОМА КАНТЕЛИЈА ИЗ 1689. ГОДИНЕ Апстракт   PDF
Гордана Томовић
 
Свеска 1, Бр. 10 (2015): ЗБОРНИК РАДОВА У ЧАСТ АКАДЕМИКУ ДЕСАНКИ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ МАНАСТИРСКИ КОМПЛЕКС У КАЛУДРИ КОД БЕРАНА - Трагом једне анахоретске монашке заједнице Апстракт   PDF
Даница Поповић, Марко Поповић
 
Свеска 1, Бр. 10 (2015): ЗБОРНИК РАДОВА У ЧАСТ АКАДЕМИКУ ДЕСАНКИ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ ОДНОСИ ИЗМЕЂУ СРБА И ХРВАТА У ВРЕМЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 1848-1849. ГОДИНЕ Апстракт   PDF
Василије Крестић
 
Свеска 1, Бр. 10 (2015): ЗБОРНИК РАДОВА У ЧАСТ АКАДЕМИКУ ДЕСАНКИ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ ПОДАЦИ ПОВЕЉА ДЕСПОТА СТЕФАНА ЛАЗАРЕВИЋА О СВЕТОЈ ГОРИ ПРИМЕР ХИЛАНДАРА Апстракт   PDF
Мирјана Живојиновић
 
Свеска 1, Бр. 10 (2015): ЗБОРНИК РАДОВА У ЧАСТ АКАДЕМИКУ ДЕСАНКИ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ ПОСЛОВАЊЕ ГРБЉАНА У КОТОРУ КРАЈЕМ XIV И ТОКОМ XV ВЕКА Апстракт   PDF
Драги Маликовић
 
Свеска 1, Бр. 10 (2015): ЗБОРНИК РАДОВА У ЧАСТ АКАДЕМИКУ ДЕСАНКИ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ ПРАВНИ ОКВИРИ РУДАРСТВА У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ Апстракт   PDF
Биљана Марковић
 
Свеска 1, Бр. 10 (2015): ЗБОРНИК РАДОВА У ЧАСТ АКАДЕМИКУ ДЕСАНКИ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ ПРЕПИСКА МОЛДАВСКОГ ВОЈВОДЕ СТЕФАНА ВЕЛИКОГ И ОХРИДСКОГ АРХИЕПИСКОПА ДОРОТЕЈА - Побуде и време настанка Апстракт   PDF
Гојко Суботић
 
Свеска 1, Бр. 10 (2015): ЗБОРНИК РАДОВА У ЧАСТ АКАДЕМИКУ ДЕСАНКИ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ ПРОПАСТ ВИЗАНТИЈЕ У ОГЛЕДАЛУ СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ Апстракт   PDF
Љубомир Максимовић
 
1 - 25 од 32 ставке/и 1 2 > >>