Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 1, Бр. 9 (2015): ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO DIFERENCIJALNE KARAKTERISTIKE NEPROFITNOG SEKTORA I STANJE U BOSNI I HERCEGOVINI Апстракт   PDF
Teodor Petrović, Slađana Stević
 
Свеска 1, Бр. 9 (2015): ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO FER VRIJEDNOST U BANKARSKOM SEKTORU Апстракт   PDF
Mirsada Hasanović
 
Свеска 1, Бр. 10 (2016): ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO KOMPARATIVNA ANALIZA INVESTICIJA U POLJOPRIVREDU, LOV I ŠUMARSTVO U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE I BOSNI I HERCEGOVINI Апстракт   PDF
Fatima Ribić, Abdulah Ribić
 
Свеска 1, Бр. 9 (2015): ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO KREDIBILITET MONETARNE POLITIKE Апстракт   PDF
Miladin Milošević
 
Свеска 1, Бр. 9 (2015): ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO MERENJE I UPRAVLJANJE TRANSAKCIONOM IZLOŽENOŠĆU MULTINACIONALNE KOMPANIJE DEVIZNOM RIZIKU Апстракт   PDF
Nermina Pobrić
 
Свеска 1, Бр. 10 (2016): ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO MJERENJE I EVALUACIJA POSLOVNIH PERFORMANSI U NEPROFITNOM SEKTORU Апстракт   PDF
Teodor Petrović, Lazar Radovanović
 
Свеска 1, Бр. 10 (2016): ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO MJESTO I ULOGA ORGANIZACIONE KULTURE U SISTEMU KVALITETA Апстракт   PDF
Cviko Jekić
 
Свеска 1, Бр. 10 (2016): ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO MOGUĆNOST IMPLEMENTACIJE BALANCED SCORECARDA U ZDRAVSTVENIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA Апстракт   PDF
Slađana Stević, Teodor Petrović
 
Свеска 1, Бр. 9 (2015): ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO MOGUĆNOSTI MJERENJА AUTPUTA U NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA Апстракт   PDF
Teodor Petrović, Lazar Radovanović
 
Свеска 1, Бр. 9 (2015): ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO NEMATERIJALNO MOTIVISANJE ZAPOSLENIH Апстракт   PDF
Cviko Jekić
 
Свеска 1, Бр. 9 (2015): ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO PRINCIPI I METODOLOGIJA EFIKASNE ORGANIZACIJE SKLADIŠNOG PROSTORA Апстракт   PDF
Dejan Tešić, Neda Košutić
 
Свеска 1, Бр. 9 (2015): ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO PRORAČUNSKI SUSTAV EUROPSKE UNIJE: POLITIKA RAZVOJA I PERSPEKTIVE FINANCIRANJA Апстракт   PDF
Slavko Vukić
 
Свеска 1, Бр. 10 (2016): ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO REZONOVANJE NA OSNOVU SLUČAJEVA U SISTEMIMA PODRŠKE ODLUČIVANJU KOJI SE ZASNIVAJU NA ZNANJU Апстракт   PDF
Slavko Matanović
 
Свеска 1, Бр. 9 (2015): ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO STRATEGIJE KORPORATIVANE SOCIJALNE ODGOVORNOSTI Апстракт   PDF
Momčilo Poljić
 
Свеска 1, Бр. 9 (2015): ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO TRENDOVI U INDUSTRIJI SOFTVERA Апстракт   PDF
Rade Stankić
 
Свеска 1, Бр. 9 (2015): ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO TRŽIŠTE KARTIČNIH PROIZVODA U BOSNI I HERCEGOVINI Апстракт   PDF
Emina Čačković
 
Свеска 1, Бр. 9 (2015): ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO UTICAJ EKONOMSKE KRIZE NA MALO PREDUZETNIŠTVO Апстракт   PDF
Idriz Ćosić, Irmela Ćosić
 
Свеска 1, Бр. 9 (2015): ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO UTICAJ KONTINUIRANOG DEFICITA NA EKONOMSKI RAST BOSNE I HERCEGOVINE Апстракт   PDF
Hamid Alibašić, Hasan Mahmutović
 
Свеска 1, Бр. 10 (2016): ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO UTICAJ NOVE REGULATIVE NA FINANSIJSKE INSTITUCIJE– DODD-FRANKOV ZAKON Апстракт   PDF
Marko Krsmanović
 
Свеска 1, Бр. 9 (2015): ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO UTICAJ POREZA NA STRANE DIREKTNE INVESTICIJE U BOSNI I HERCEGOVINI Апстракт   PDF
Ivana Damjanović
 
Свеска 1, Бр. 9 (2015): ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO ZNAČAJ DEPOZITA KAO GLAVNOG IZVORA SREDSTAVA ZA LIKVIDNOST BANKE Апстракт   PDF
Rajko Radović, Nina Zorić
 
Свеска 1, Бр. 9 (2015): ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO ВИШЕКРИТЕРИЈАЛНИ ПРИСТУП ИЗБОРУ ПОСЛОВНИХ СТРАТЕГИЈА ПРЕДУЗЕЋА – КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА Апстракт   PDF
Владимир Марковић, Стеван Стевић
 
Свеска 1, Бр. 9 (2015): ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO ЕКСТРАФИСКАЛНИ ЦИЉЕВИ И УНУТРАШЊА МИГРАЦИЈА СТАНОВНИШТВА Апстракт   PDF
Александар Стојановић
 
Свеска 1, Бр. 10 (2016): ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА САТИСФАКЦИЈЕ КУПАЦА Апстракт   PDF
Дејан Тешић
 
Свеска 1, Бр. 9 (2015): ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO СТАТИСТИЧКO ИСТРАЖИВАЊЕ РАЗЛИКА У СТРУКТУРИ И ОСТВАРЕНИМ РЕЗУЛТАТИМА СТУДЕНАТА НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ БРЧКО Апстракт   PDF
Василијана Мирковић, Стеван Стевић
 
1 - 25 од 27 ставке/и 1 2 > >>