Издавач и финансирање часописа

Издавач

Економски факултет Универзитета у Бањој Луци

Економски факултет Универзитета у Бањој Луци