Анализа слабости електронског банкарства у Црној Гори // The analysis of electronic banking weaknesses in Montenegro

Саша Вујошевић

Апстракт


РезимеРазвојем интернета електронско банкарство добија нову димензију. Захваљујући ниским цијенама интернетских трансакција, посљедњих годинаинтернетско и онлајн банкарство постају главни банкарски канали. Једноставност коришћења, доступност средствима у било које вријеме и брзинатрансакција учиниле су ову врсту трансакција веома популарном, поготово код млађе популације. С друге стране, интернет је несигуран канал, па сезбог тога велика пажња мора посветити сигурности. За потребе овог радаурађено је истраживање у оквиру кога су испитани готово сви системи заелектронско банкарство црногорских банака. Приказане су уочене рањивости и дати предлози за њихово отклањање.

 

SummaryDevelopment of the Internet brings a new dimension to e-banking. Th anks tolow-cost Internet transactions, in recent years, Internet banking and online bankinghave become the main channels. Simplicity of use, availability of funds at any time,as well as a speed of transactions have made this type of transaction very popular,especially among the younger population. On the other hand, the Internet is insecure channel, and therefore great attention must be paid to some security aspects.For the purpose of this paper, we conducted a research in which we tested almostall systems for electronic banking in Montenegrin banks. We also identifi ed someparticulars vulnerabilities and proposed suggestions for their elimination.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ACE1217083V

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Faculty of Economics, University of Banja Luka
BiH, RS, 78000 Banja Luka
Majke Jugovic 4

info@ef.unibl.org