Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 15, Бр. 26 (2017): ACTA ECONOMICA 26 Analysis of the Effects of the EU Official Development Assistance to the Western Balkans Апстракт   PDF
Ognjen Erić
 
Свеска 11, Бр. 18 (2013): ACTA ECONOMICA 18 Aнализа степена испуњености Мастрихтских критеријума конвергенције у Босни и Херцеговини // The analysis of the Bosnia and Herzegovina’s level of compliance with the Maastricht convergence criteria Апстракт   PDF
Бранка Топић-Павковић
 
Свеска 15, Бр. 27 (2017): ACTA ECONOMICA 27 Currency Board Policy and Economic Development of Bosnia and Herzegovina in the Context of European integration Апстракт   PDF
Željko Marić
 
Свеска 12, Бр. 21 (2014): ACTA ECONOMICA 21 Does Economic Freedom impact Economic growth: Decomposing the Effects for Bosnia and Herzegovina // Да ли економске слободе утичу на економски раст: Декомпозиција ефеката за Босну и Херцеговину Апстракт   PDF
Zoran Borović
 
Свеска 15, Бр. 27 (2017): ACTA ECONOMICA 27 Economic Policy Challenges of Small European Countries Апстракт   PDF
Lidija Madžar
 
Свеска 15, Бр. 27 (2017): ACTA ECONOMICA 27 Foreign Direct Investment and Economic Growth of the Central and Southeast European Countries Апстракт   PDF
Vasilj Žarković, Dragan Gligorić, Nikola Žarković
 
Свеска 15, Бр. 27 (2017): ACTA ECONOMICA 27 Foreign Exchange Reserves as a Shock Protection – the Example of Bosnia and Herzegovina Апстракт   PDF
Tijana Šoja, Zumreta Galijašević
 
Свеска 15, Бр. 27 (2017): ACTA ECONOMICA 27 From Defective to Effective BiH Development Policy Апстракт   PDF
Vjekoslav Domljan, Goran Mirašćić, Goran Riđić, Ognjen Riđić
 
Свеска 15, Бр. 26 (2017): ACTA ECONOMICA 26 Geopolitical Constraints on Development Policies of Small Countries Апстракт   PDF
Ljubomir Madžar
 
Свеска 16, Бр. 28 (2018): ACTA ECONOMICA 28 Government Finance Statistics in Bosnia and Herzegovina: How far we have come Апстракт   PDF
Mira Vujeva
 
Свеска 16, Бр. 29 (2018): ACTA ECONOMICA 29 Human Capital, Entrepreneurship and Rural Growth of the Serbian Economy Апстракт   PDF
Sonja Josipović, Dejan Molnar
 
Свеска 16, Бр. 29 (2018): ACTA ECONOMICA 29 (In)consistency of the Selection of the Method of Multiplicative Decision-Making Апстракт   PDF
Katarina Račić, Željko Račić
 
Свеска 15, Бр. 26 (2017): ACTA ECONOMICA 26 Inflation, Employment and FDI in Bosnia and Herzegovina Апстракт   PDF
Goran Popović, Maja Ibrahimbegović
 
Свеска 10, Бр. 17 (2012): ACTA ECONOMICA 17 Limited Possibilities of Adapting the Economy of Bosnia and Herzegovina to the External Pressures of the Economic Crisis // Ограничене могућности прилагођавања економије Босне и Херцеговине спољним притисцима економске кризе Апстракт
Rajko Tomaš
 
Свеска 10, Бр. 17 (2012): ACTA ECONOMICA 17 Limited Possibilities of Adapting the Economy of Bosnia and Herzegovina to the External Pressures of the Economic Crisis // Ограничене могућности прилагођавања економије Босне и Херцеговине спољним притисцима економске кризе Апстракт
Rajko Tomaš
 
Свеска 10, Бр. 17 (2012): ACTA ECONOMICA 17 Limited Possibilities of Adapting the Economy of Bosnia and Herzegovina to the External Pressures of the Economic Crisis // Ограничене могућности прилагођавања економије Босне и Херцеговине спољним притисцима економске кризе Апстракт   PDF
Rajko Tomaš
 
Свеска 12, Бр. 21 (2014): ACTA ECONOMICA 21 Measuring the Governance in Pakistan: An Introduction to KU Index // Mjeрeњe упрaвљaњa у Пaкистaну: Представљање KU индекса Апстракт   PDF
Rana Ejaz Ali Khan, Shafqut Ullah
 
Свеска 11, Бр. 19 (2013): ACTA ECONOMICA 19 Measuring Total Factor Productivity: Accounting for cross country differences in income per capita // Мјерење укупне факторске продуктивности: обрачун међудржавних разлика у БДП-у по раднику Апстракт   PDF
Stevo Pucar, Zoran Borovic
 
Свеска 9, Бр. 15 (2011): ACTA ECONOMICA 15 MODEL OF MANAGING MATHEMATICAL RESERVE OF LIFE INSURANCE Апстракт   PDF
Mира Пешић‐Андријић
 
Свеска 15, Бр. 26 (2017): ACTA ECONOMICA 26 Ownership Structure of the Organisation as a Determinant of Human Resource Management in the Context of Transition Countries Апстракт   PDF
Branka Zolak Poljašević, Gordana Ilić, Darko Milunović
 
Свеска 12, Бр. 20 (2014): ACTA ECONOMICA 20 Prospects of developing countries in digital economy case study of Montenegro // Шансе земаља у развоју у условима дигиталне економије – примјер Црне Горе Апстракт   PDF
Vujica Lazović
 
Свеска 16, Бр. 28 (2018): ACTA ECONOMICA 28 Specificity of Fiscal Policy in the Monetary Union Апстракт   PDF
Branka Topić-Pavković
 
Свеска 16, Бр. 28 (2018): ACTA ECONOMICA 28 Students’ Career Aspirations towards Entrepreneurial and Managerial Jobs: A Comparative Study in Bosnia and Herzegovina, Croatia and Serbia Апстракт   PDF
Saša Petković, Mira Krneta, Ana Marija Alfirević, Maja Ivanović Đukić
 
Свеска 11, Бр. 18 (2013): ACTA ECONOMICA 18 The debt buildup process: Bosnia and Herzegovina – Republic of Srpska versus other European countries // Процес стварања дуга: Босна и Херцеговина – Република Српска у односу на остале европске земље Апстракт   PDF
Velimir Bole, Janez Prašnikar, Domen Trobec
 
Свеска 15, Бр. 26 (2017): ACTA ECONOMICA 26 The Effects of the European Union Enlargement on Foreign Trade of Bosnia and Herzegovina Апстракт   PDF
Milenko Krajišnik, Aleksandra Krčmar
 
1 - 25 од 199 ставке/и 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>