ОД СКИЦЕ ДО ИЛУСТРАЦИЈЕ – ТЕХНИКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ КАО ОСНОВ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ МЕТОДОЛОШКИХ ОБРАЗАЦА У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ –

Диана Ступар

Апстракт


Архитектура, која увијек истовремено антиципира и апстрактнe и реалнe просторе, у првим фазама пројектовања, између наведених крајности комуницира посредством архитектонског цртежа (скице, рендера, нацрта). Технике којима архитекта комуницира између свијета мисли и свијета грађевине, репрезентују идеје и контексте из којих простор настаје. Овај рад се бави анализом и класификацијом методолошких образаца, претпостављених на основу техника репрезентације које се примјењују у иницијалним апстрактним фазама пројектовања. Намјера је да се кроз типичне праксе укаже не другачије квалитативне везе технике и архитектуре којe иста подржава.


Кључне ријечи


апстрактно, реално, виртуелнo, aрхитектонске технике

Пуни текст:

PDF


DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.7251/AGGPLUS1604024S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.