ПРИМЈЕНА САТЕЛИТСКИХ СНИМАКА У АСТРОНОМИЈИ

Миодраг Регодић, Младен Ђурић, Јелена Ђакић

Апстракт


Даљинска детекција као истраживачки метод створена је из потребе изучавања појава које својим димензијама прелазе границу људских могућности опажања. По дефиницији, даљинска детекција представља метод прикупљања информација путем система који нису у директном, физичком контакту са испитиваном појавом или предметом. С интензивним развојем даљинског снимања, шири се и његова примјена у многим научним областима. Тако је примјена оваквог метода прикупљања података постала незамјењива у астрономији.
Примјена даљинског снимања у астрономији огледа се у прикупљању података помоћу осјетљивих сензора уграђених на различите врсте платформи, које могу бити смјештене у опсерваторијама на Земљи, али и изван ње. У раду је представљена сателитска мисија Spitzer, као и могућности примјене активних сензора за снимања у астрономији.
Као примјер успјешног радиометријског побољшања квалитета дигиталног снимка за успјешну анализу снимака, у раду ће бити представљено побољшање помоћу операција заснованих на хистограму (развлачење хистограма) на дигиталном снимку наше галаксије.


Кључне ријечи


Spitzer, дигитални снимци, image quality improvement

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.