КАМЕН И АРХИТЕКТУРА У ХЕРЦЕГОВИНИ

Љубица Капор

Апстракт


Херцеговина, јужна регија државе Босне и Херцеговине, има дугу традицију градње у камену. И пopeд yтицајa околних држава и страних власти, архитектурa Херцеговине је задржала свој  препознатљиви израз. Истраживања о архитектури Херцеговине су рађена успутно и површно у односу на
Босну, мада се Херцеговина климом, геоморфологијом, културом и архитектуром разликује од сјеверне регије. Рад приказује историјски развој херцеговачке стамбене архитектуре, посматране кроз њену вернакуларност.


Кључне ријечи


Херцеговина, становање, архитектура, камен, историја

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/AGGPLUS1705002K

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.