Бр. 7 (2019)

АГГ+

АГГ+ је категорисани научни часопис који се бави темама из области архитектуре, урбанизма, грађевинарства, геодезије и других сродних научних области садржајно повезаних са примарним областима. АГГ+ објављује само необјављене чланке, који истовремено и у истом облику не могу бити понуђени другом издавачу. Предност се даје научним чланцима који подлијежу рецензији и категоризацији (оригинални научни чланак, прегледни научни чланак, кратко или претходно саопштење), али се могу објављивати и стручни чланци који, такође, подлијежу рецензији. АГГ+ објављује и тематска издања: ванредни, допунски и специјални бројеви часописа који се не сматрају интегралним дијелом волумена научног часописа. У додатним прилозима могу се публиковати научне критике и полемике, интервјуи, библиографски прилози, рецензије и прикази (књиге, инструмента, рачунарског програма, случаја, научног догађаја, изложбе), вијести и актуелности из струке, хроника Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета те сажеци одбрањених докторских дисертација и магистарских/мастер теза.

Индекс садржаја

Импресум

Импресум
 
PDF

Садржај

Садржај
 
PDF

Архитектура

Љиљана Шево
PDF
Милијана Окиљ
PDF
Ajla Barjamović, Jelena Rađenović, Miroslav Malinović
PDF
Dajana Papaz, Dubravko Aleksić, Tijana M. Vujičić, Brankica Milojević
PDF

Грађевинарство

Dragan Nikolić, Dragan Bojović, Lana Antić Aranđelović, Goran Ćirović
PDF

Геодезија

Miroslav Vujasinović, Jelena Nedić, Biljana Antunović, Miodrag Regodić
PDF