Издавач и финансирање часописа

Издавач

Издавање часописа

University of Banja Luka, Faculty of Agriculture

Издавачи

UDC обрада и објава електронског издања часописа

Часопис подржавају

Суфинансирање издавања часописа Агрознање