In vitro конзервација принова кромпира (Solanum tuberosumL.) у Банци гена Републике Српске

Мирела Кајкут Зељковић, Данијела Кондић, Гордана Ђурић

Апстракт


Двије принове кромпира (Гламочки и Рогатички) у Банци гена Републике Српске су коришћене за увођење у in vitro културу. Као експлантат је коришћена клица кртоле кромпира. Послије процедуре површинске стерилизације, експлантати су инокулисани на МS подлогуса 3% сахарозом без хормона. Развој експлантата јепраћен кроз 5 седмица, а потом је извршено издвајање преживјелих експлантата. Број преживјелих експлантата код принове Гламочки износио је 70%, док је код принове Рогатички износио 40%. Развијени експлантати су коришћени за наредни пасаж у трајању од 5 седмица, након чега су микропропагацијом пренесени на нову МS подлогу са 3% сахарозом и хормонима BAP и IBA. Након 5 седмица, извршено је мјерење дужине прираста и утврђивање броја кртола. Утврђено је да је принова Гламочког имала просјечну дужину прираста од 12,24 cm, док је принова Рогатичког имала просјечну дужину прираста од 7,92 cm. Број развијених кртола по прирасту код принове Гламочки износио је 1,81 а код принове Рогатички је износио 1,21.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/AGRSR1503301K

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ISSN 1512-6412 (PRINT)

ISSN 2233-0070 (ONLINE)

Impressum časopisa AgroznanjePapers should be submitted in electronic format via e-mail at agroznanje@gmail.com or via regular postal mail as CD or USB to the address of Faculty of Agriculture in Banja Luka with notification: for editor’s office of Agro-knowledge Journal. The papers should be submitted as an open document made in Microsoft Word, in the format given in the Guide for Authors in due time. The papers that do not meet the deadline will not be submitted for review.

 

Contact:

University of Banja Luka

Faculty of Agriculture (for editor’s office of Agro-knowledge Journal)

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

78000 Banja Luka

Republic of Srpska

Bosnia and Herzegovina

 

E-mail:

editor.agroknowledge@agro.unibl.org 

editor.agroknowledge@gmail.com

agroznanje@gmail.com

УПУТСТВО

Creative Commons License

ISSN 1512-6412 (PRINT)