Korijenov sistem podloga M9, M26 i MM106 u pseudogleju

Gordana Đurić, Nikola Mićić

Апстракт


U radu su prikazane karakteristike korijenovog sistema vegetativnih podloga jabuke M9, M26 i MM106, u voćnjaku u periodu punog plodononošnja u uslovima ravničarskog pseudogleja. Prethodnim istraživanjima u ovom voćnjaku utvrđeno je naizmjenično prisustvo dvije mikrolokacije: tipični uslovi ravničarskog pseudogleja i uslovi mikrodepresija. U uslovima mikrodepresija utvrđena je povećana i produžena vlažnost tokom godine u odnosu na tipične uslove ravničarskog pseudogleja. Korijenov sistem ispitivanih podloga analiziran je u uslovima obe mikrolokacije. Analiza obrastajućeg korijena izvršena je metodom monolita. Struktura i dubina prodiranja korijenovog sistema utvrđena je metodom profila. Opšti izgled korijenovog sistema utvrđen je nakon iskopavanja model stabala. Histološke analize izvršene su na obrastajućem provodnom korijenju, parafinskom tehnikom, bojenjem Delafildovim hematoksilinom i diferencijalnim bojenjem po Gerlach-u. Utvrđen je značajan uticaj mikrolokacije na sva analizirana svojstva korijenovog sistema ispitivanih podloga. Najbolju aktivnost u obe mikrolokacije pseudogleja ima korijenov sistem podloga M9 i MM106, dok korijenov sistem podloge M26 ima najslabiju aktivnost u obe mikrolokacije.

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Papers should be submitted in electronic format via e-mail at agroznanje@gmail.com or via regular postal mail as CD or USB to the address of Faculty of Agriculture in Banja Luka with notification: for editor’s office of Agro-knowledge Journal. The papers should be submitted as an open document made in Microsoft Word, in the format given in the Guide for Authors in due time. The papers that do not meet the deadline will not be submitted for review.

 

Contact:

University of Banja Luka

Faculty of Agriculture (for editor’s office of Agro-knowledge Journal)

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

78000 Banja Luka

Republic of Srpska

Bosnia and Herzegovina

 

E-mail:

editor.agroknowledge@agrofabl.org

editor.agroknowledge@gmail.com

agroznanje@gmail.com

УПУТСТВО

Creative Commons License

ISSN 1512-6412 (PRINT)