Korijenov sistem podloga M9, M26 i MM106 u pseudogleju

Gordana Đurić, Nikola Mićić

Апстракт


U radu su prikazane karakteristike korijenovog sistema vegetativnih podloga jabuke M9, M26 i MM106, u voćnjaku u periodu punog plodononošnja u uslovima ravničarskog pseudogleja. Prethodnim istraživanjima u ovom voćnjaku utvrđeno je naizmjenično prisustvo dvije mikrolokacije: tipični uslovi ravničarskog pseudogleja i uslovi mikrodepresija. U uslovima mikrodepresija utvrđena je povećana i produžena vlažnost tokom godine u odnosu na tipične uslove ravničarskog pseudogleja. Korijenov sistem ispitivanih podloga analiziran je u uslovima obe mikrolokacije. Analiza obrastajućeg korijena izvršena je metodom monolita. Struktura i dubina prodiranja korijenovog sistema utvrđena je metodom profila. Opšti izgled korijenovog sistema utvrđen je nakon iskopavanja model stabala. Histološke analize izvršene su na obrastajućem provodnom korijenju, parafinskom tehnikom, bojenjem Delafildovim hematoksilinom i diferencijalnim bojenjem po Gerlach-u. Utvrđen je značajan uticaj mikrolokacije na sva analizirana svojstva korijenovog sistema ispitivanih podloga. Najbolju aktivnost u obe mikrolokacije pseudogleja ima korijenov sistem podloga M9 i MM106, dok korijenov sistem podloge M26 ima najslabiju aktivnost u obe mikrolokacije.

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Радови се достављају у електронској верзији на имејл адресу:

agroznanje@gmail.com или путем поште на CD-у или USB-у, на адресу Пољопривредног факултета, Универзитета у Бањој Луци са назнаком: За редакцију часописа "Агрознање".

Радови се достављају као отворени документ сачињен у Microsoft Word-у (в. 97-2003 или в. 2007), у формату који је дат у Упутству ауторима и у предвиђеном року. Радови који не стигну до предвиђеног датума неће бити предати на рецензију.

УПУТСТВО

Контакт адреса редакције часописа:

Универзитет у Бањој Луци Пољопривредни факултет

Булевар војводе Петра Бојовића 1А

78000 Бањалука

Република Српска, Босна и Херцеговина

E-mail: agroznanje@gmail.com

Creative Commons License

ISSN 1512-6412 (PRINT)