VAZNOST ETIKE I DRUSTVENE ODGOVORNOSTI U MALIM I SREDNJIM PREDUZECIMA

Elvira Ćatić-Kajtazović

Апстракт


Osnovni cilj ovog rada bio je istraziti i analizirati vaznost etike i drustvene odgovornosti u bosanskohercegovackim malim i srednjim preduzecima, i to sa stanovista potrosaca tih preduzeca. U tu svrhu kreirana je skala u kojoj su potrosaci ocjenjivali vaznost pojedinih aktivnosti etike i drustvene odgovornosti u malim i srednjim preduzecima. Prikupljanje primarnih podataka se vrsilo tehnikom anketnog upitnika. Psihometrijske karakteristike skale su ispi- tane pomocu istrazivacke faktorske analize i analize pouzdanosti. Faktorska analiza je formirala dvije dimenzije ove skale. Pomocu t-testa i jednofaktorske univarijantne analize varijanse utvrden je uticaj intenziteta vjerskog uvjerenja, roditeljstva i bracnog statusa potrosaca na njihovu procjenu vaznosti etike i drustvene odgovornosti. U okviru diskusije prezentirana su ogranicenja u istrazivanju, doprinosi istrazivanja i upute za buduca istrazivanja.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/AKT1737023C

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


AKTUELNOSTI

Časopis Banja Luka College-a

Prvi put pokrenut 1996.g.

Časopis ima naučnu orijentaciju

Glavni i odgovorni urednik:

Doc. dr Jasna Čošabić, aktuelnosti@blc.edu.ba, jasna.cosabic@blc.edu.ba, tel. + 387 51 433 010

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika:

Doc. dr Slavica Išaretović, aktuelnosti@blc.edu.ba, slavica.isaretovic@blc.edu.ba, tel. + 387 51 433 010