Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 7, Бр. 1 (2016): Biomedicinska istraživanja Albuminurija i intima-media kompleks karotidnih arterija kao surogat markeri ateroskleroze kod pacijenata sa tipom 2 dijabetesa Апстракт   PDF
Gabrijela Malešević, Snježana Popović-Pejčić, Valentina Soldat-Stanković, Siniša Stanković
 
Свеска 8, Бр. 2 (2017): Biomedicinska istraživanja Alergija na hranu u dečjoj dobi – klinički aspekt Апстракт   PDF
Nedeljko Radlović, Zoran Leković, Vladimir Radlović, Marija Mladenović, Biljana Vuletić, Dušica Simić, Snežana Petrović-Tepić
 
Свеска 4, Бр. 1 (2013): Biomedicinska istraživanja Analiza bubrežne funkcije i udaljenih posledica kod žena sa hipertenzivnim poremećajem u trudnoći Апстракт   PDF
Svetlana Krsmanović, Višnja Ležaić
 
Свеска 6, Бр. 2 (2015): Biomedicinska istraživanja Analiza kognitivnog deficita u subakutnoj fazi insulta: korelacija sa anatomskom lokalizacijom lezije Апстракт   PDF
Zlatan Stojanović, Sanja Vukadinović Stojanović, Goran Spasojević
 
Свеска 6, Бр. 1 (2015): Biomedicinska istraživanja Analiza osobina ličnosti štićenika Kazneno-popravnog zavoda Foča koji nisu počinili ubistvo Апстракт   PDF
Dragan Jovanović, Milan Novaković, Novica Petrović, Aleksandra Salamadić
 
Свеска 6, Бр. 2 (2015): Biomedicinska istraživanja Analiza povezanosti kriminalnog ponašanja sa demografskim, porodičnim i psihosocijalnim faktorima Апстракт   PDF
Dragan Jovanović, Milan Novaković, Novica Petrović, Aleksandar Salamandić
 
Свеска 9, Бр. 2 (2018): Biomedicinska istraživanja Analiza povezanosti kriminalnog ponašanja sa psihičkim osobinama počinilaca kriminalnih djela Апстракт   PDF
Dragan Jovanović
 
Свеска 7, Бр. 2 (2016): Biomedicinska istraživanja Analiza rezultata javnozdravstvene kontrole kontaminanata i ostataka antibiotika u uzorcima mesa i proizvoda od mesa u Republici Srpskoj Апстракт   PDF
Vesna Petković, Slobodan Stanić, Milena Todorović
 
Свеска 3, Бр. 1 (2012): Biomedicinska istraživanja Analiza uticaja socioekonomskih faktora na strukturu ličnosti ubica Апстракт   PDF
Dragan Jovanović, Milan Novaković, Snežana Medenica, Novica Petrović, Aleksandra Salamadić
 
Свеска 3, Бр. 2 (2012): Biomedicinska istraživanja Analogija destruktivnosti kod suicida i homicida Апстракт   PDF
Milan Novaković, Snežana Medenica, Milan Kulić, Dragan Jovanović, Zlatko Maksimović, Igor Novaković
 
Свеска 7, Бр. 1 (2016): Biomedicinska istraživanja Anatomske karakteristike arterijske vaskularizacije dorzalne strane stopala Апстракт   PDF
Branislava Ćurčić, Radmila Balaban-Đurević, Siniša Šolaja, Radmil Marić, Dražen Erić, Gabrijela Šolaja
 
Свеска 2, Бр. 2 (2011): Биомедицинска истраживања Antihipertenzivna terapija u trudnoći Апстракт   PDF
Radmila Veličković Radovanović, Tatjana Cvetković, Branka Mitić, Nikola Stefanović
 
Свеска 5, Бр. 1 (2014): Biomedicinska istraživanja Anti-vakcinalni pokreti i naučna medicina Апстракт   PDF
Srdja Janković
 
Свеска 8, Бр. 1 (2017): Biomedicinska istraživanja Assessment of health-related quality of life among adult patients with type 2 diabetes mellitus Апстракт   PDF
Kosana Stanetić, Maja Račić, Vesna Kević
 
Свеска 6, Бр. 2 (2015): Biomedicinska istraživanja Autoimunski hepatitis: savremeni stavovi o dijagnostici i lečenju Апстракт   PDF
Tamara Alempijević
 
Свеска 3, Бр. 1 (2012): Biomedicinska istraživanja Autorstvo/koautorstvo/lažno autorstvo Апстракт   PDF
Ljiljana Vučković Dekić
 
Свеска 9, Бр. 2 (2018): Biomedicinska istraživanja Biomarkeri hronične bolesti bubrega u populacijama sa rizikom: rezultati skrininga sprovedenog u Priboju Апстракт   PDF
Svetlana Krsmanović
 
Свеска 5, Бр. 1 (2014): Biomedicinska istraživanja Biopsija bubrega kod bolesnika sa dijabetesom (iskustvo Nefrološkog odjela Klinike za unutrašnje bolesti UKC Banjaluka) Апстракт   PDF
Milorad Grujičić, Gordana Basta Jovanović, Aleksandra Salapura, Vlastimir Vlatković, Dragan Vojvodić
 
Свеска 8, Бр. 2 (2017): Biomedicinska istraživanja Bolesnik sa srčanom insuficijencijom – izazov za lekara porodične medicine Апстракт   PDF
Ksenija Tušek Bunc
 
Свеска 7, Бр. 1 (2016): Biomedicinska istraživanja Bolesti usta i zuba kod starih Апстракт   PDF
Nedeljka Ivković, Brankica Davidović, Maja Račić, Đorđe Božović, Dijana Popović-Grubač, Marko Milosavljević
 
Свеска 8, Бр. 1 (2017): Biomedicinska istraživanja Bolničke infekcije - znanja, stavovi i informisanost učenika i studenata zdravstvenog smjera Апстракт   PDF
Ljubiša Kucurski, Boris Baković, Jelena Mumović, Amela Gušo, Stana Tomić, Sanja Gojković
 
Свеска 5, Бр. 1 (2014): Biomedicinska istraživanja Bubreg i hipertenzija Апстракт   PDF
Dijana Jovanović
 
Свеска 6, Бр. 1 (2015): Biomedicinska istraživanja Classification of patients at risk for chronic kidney disease by use of eGFR and albuminuria Апстракт   PDF
Jelena Seferović, Višnja Ležaić
 
Свеска 9, Бр. 2 (2018): Biomedicinska istraživanja Crevna mikroflora i uremijski toksini poreklom iz creva kod bolesnika sa hroničnom insuficijencijom bubrega Апстракт   PDF
Miloš Mitrović, Nada Dimković
 
Свеска 8, Бр. 2 (2017): Biomedicinska istraživanja Destrukcija kosti kod holesteatoma srednjeg uha Апстракт   PDF
Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Sanja Špirić, Mirjana Gnjatić, Siniša Šolaja
 
1 - 25 од 187 ставке/и 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>