UPRAVLJANJE RIZIKOM U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Vladimir Čolović

Апстракт


Rizik je budući i neizvesni događaj, odnosno, sa stanovišta privrednog društva, događaj koji može da izazove štetu. Zbog toga je od velike važnosti za privredno društvo da pravilno proceni rizik, da odredi njegovu vrstu, posledice koje bi izazvale njegovo ostvarenje, kao i metode zaštite od tog rizika. Ostvarenje rizika zavisi, na prvom mestu, od njegove prirode. Rizik se može i umnožavati, što otežava njegovu kontrolu. Kontrola rizika i mogućnost uticaja na njegovo ostvarenje, predstavlja jedan od najsloženijih poslova, ne samo privrednih društava, već i svih subjekata u jednom društvu. Rizik uvek preti, bez obzira iz čega se sastoji i kada se i gde može ostvariti. Veoma teško je definisati vrste rizika, obzirom da rizici imaju više osobina. No, najvažnije je odrediti da li se neki rizik, odnosno, njegovo ostvarenje može preneti na neko drugo lice (osiguravača) ili ne. Drugim rečima, da li jedno privredno društvo ima dovoljno sredstava da „pokrije“ ostvarenje rizika ili ne. Privredna društva poseduju sredstva koja mogu biti dovoljna da se pojedini rizici „smanje“. Isto tako, mnogi rizici se mogu kontrolisati ili eliminisati promenom delatnosti ili smanjenjem broja zaposlenih, itd. U svakom slučaju, u radu se izdvajaju tri metoda kontrole rizika od strane privrednog društva - pravnog lica. To su: metod kontrole šteta, metod finansiranja šteta i metod interne redukcije rizika. Sa druge strane, kontrola rizika će se uspešno sprovesti, ako se izabere i način koji će dovesti do efikasnog upravljanja tim rizikom. Ti načini su različiti u zavisnosti od toga, da li rizik kontroliše privredno društvo ili neko drugo lice. Ti načini su: a) upravljanje rizikom od strane privrednog društva, koje to čini stvaranjem sopstvenih fondova; b) transfer rizika na osiguravajuće društvo, što je najjednostavniji način; c) stvaranje uslova od strane osiguravajućih društava koji uspešno pokrivaju rizike; i d) prenos dela rizika između saosiguravača ili sa osiguravača na reosiguravača, odnosno, prenos portfelja osiguranja. Kao što se vidi, kad se govori o upravljanju rizikom, mora se govoriti i o zaključenju ugovora o osiguranju ovih rizika. U ovom radu se posvećuje pažnja i Direktivi EU „Solventnost II“. U zaključku autor navodi da je za jedno privredno društvo, pre svega, bitno pravilno definisanje metoda upravljanja rizikom.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/EMC1502237C

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ISSN 2232- 8823          EISSN 2232-9633

UDK: 33

IZDAVAČ:
Panevropski univerzitet “APEIRON”
FAKULTET POSlOVNE EKONOMIJE
Pere Krece 13, 78102 Banja Luka, BiH/RS
www.apeiron-uni.eu

Odgovorno lice izdavača:
DARKO Uremović

Urednik izdavača:
ALEKSANDRA Vidović

Glavni i odgovorni urednik:
Zorka Grandov

Urednik:
SANEL Jakupović

Uređivački odbor / International members:

Prof. Dr. Esad Jakupovic, academic, Pan - European University Apeiron Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
Prof. Dr. Zoran Avramovic, academic, Pan European University Apeiron Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
Prof. Dr. Vuk Ognjanović, Faculty of Transportation, communications and logistics, Berane, Montenegro
Prof. Heri Bezić, Dean, Faculty of Economics, University of Rijeka, Croatia
Prof. Dr. Vinko Kandžija, Faculty of Economics, University of Rijeka, Croatia
Prof. Dr. Vlatka Bilas, University of Zagreb, Faculty of Economics, Croatia
Doc. Dr Anica Hunjet, University North, Varazdin, Croatia
Prof. Dr. Mirko Tripunovski, dean, FON University in Skopje, Macedonia
Prof. Dr. Bojan Rosi, Dean, Faculty of Logistics Celje, University of Maribor, Slovenia
Prof. Dr. Nenad Vunjak, Dean, Faculty of Economics in Subotica, University of Novi Sad, Serbia
Prof. Dr Slađana Barjaktarović - Rakocevic, Vice Dean, Faculty of Organizational Sciences (FON), Belgrade, Serbia
Prof. Dr. Kıymet Tunca Caliyurt, Trakya University Edirne, Turkey


Redakcijski odbor:

MARKO Laketa, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
ALEKSANDRA Vidović, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
DRAGAN Kolev, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
MAJA Đokić, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
JANA Aleksić, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
NINA Uremović, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
VANJA Sredojević, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
ŽIVANA Kljajić, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH


Sekretar i tehnička podrška:
MARICA Banović

Lektor srpskog jezika:
TANJA Ančić

Lektor engleskog jezika:
STOJANKA Radić

Tehnički urednik:
SRETKO Bojić

Web dizajn:
SINIŠA Kljajić

Štampa:
Markos, Banja Luka

Tiraž:
300

Indexed in: LICENSE AGREEMENT, 3.22.12. EBSCO Publishing Inc., Current Abstracts
ip-science.thomsonreuters.com
ebscohost.com
indexcopernicus.com
citefactor.org/contact

scholar.google.com
doisrpska.nub.rs
crossref.org
road.issn.org
erihplus.nsd.no 

 

EMC Review-časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije se nalazi u PRVOJ KATEGORIJI – od 26 do 30 bodova RANG LISTE KATEGORISANIH NAUČNIH ČASOPISA U REPUBLICI SRPSKOJ

Časopis u punom tekstu dostupan na: http://www.emc-review.com
Full-text available free of charge at http://www.emc-review.com

Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br: 07.030-053-85-8/11, od 23. 5. 2011. godine, “Economy and Market Communication Review - Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije” Banja Luka, upisano je u Registar javnih glasila pod rednim brojem 618.

Svi radovi koji prođu prvu uredničku kontrolu podliježu tzv. dvostrukoj slijepoj recenziji (eng. double-blind review) kojom se ne otkriva identitet ni autora ni recenzenta.

All the papers that pass the first editorial control are subject to the so-called double-blind review process which does not reveal the identity of the authors or reviewers.


Časopis izlazi dva puta godišnje.
Godišnja pretplata 30 EUR-a.