Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 13, Бр. 1 (2017): EMC Review - ECONOMY AND MARKET MARKETING ANALYTICS IN THE FUNCTION OF DECISION MAKING IN BANKS / MARKETING ANALITIKA U FUNKCIJI DONOŠENJA ODLUKA U BANKAMA Апстракт   PDF
Dušica Sanader, Marko Laketa, Luka Laketa
 
Свеска 1, Бр. 1 (2011): EMC Review - ECONOMY AND MARKET MARKETING KONCEPT MSP – IMPLEMENTACIJA U OKVIRIMA EU Апстракт   PDF
Maja Đokić, Branislav Mitić, Biljana Panić
 
Свеска 1, Бр. 1 (2011): EMC Review - ECONOMY AND MARKET MARKETING KONCEPT NASTUPA REPUBLIKE SRBIJE NA EXPO 2010. U ŠANGAJU Апстракт   PDF
Marko Laketa, Luka Laketa
 
Свеска 11, Бр. 1 (2016): EMC Review - ECONOMY AND MARKET MARKETING MIKS PROIZVOĐAČA ORGANSKE HRANE – SA POSEBNIM OSVRTOM NA PROIZVOĐAČE IZ SRBIJE / THE MARKETING MIX OF ORGANIC PRODUCERS – A CASE STUDY OF PRODUCERS FROM SERBIA Апстракт   PDF
Semir Vehapi
 
Свеска 13, Бр. 1 (2017): EMC Review - ECONOMY AND MARKET MARKETING STRATEGIES FOR THE PREPARATION OF FUTURE PROFESSIONALS WHO WILL BE EMPLOYED IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA Апстракт   PDF
Aleksandar Nikolovski, Lazar Arsovski, Maja Tripunoska
 
Свеска 5, Бр. 1 (2013): EMC Review - ECONOMY AND MARKET Marketinške komunikacije u savremenom poslovanju Апстракт   PDF
Ivana Projović, Nevenka Popović Šević
 
Свеска 15, Бр. 1 (2018): EMC Review - ECONOMY AND MARKET MATRIC ASPECTS OF PREDICTIONS OF BUSINESS EFFICIENCY OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES AS PRECONDITION OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS // MATRIČNI ASPEKTI PREDIKCIJE POSLOVNE EFIKASNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA KAO PREDUSLOV MEĐUNARODNE KONKURENTNOSTI Апстракт   PDF
Mirjana Landika, Vanja Sredojević, Sanel Jakupović
 
Свеска 15, Бр. 1 (2018): EMC Review - ECONOMY AND MARKET MEASUREMENT OF ETHICS IN BUSINESS CONDUCT OF BANKS: DOUBLE APPROACH // MJERENJE ETIČNOSTI U POSLOVNOM PONAŠANJU BANAKA: DVOJNI PRISTUP Апстракт   PDF
Zumreta Galijašević, Bogdana Vujnović- Gligorić, Tijana Šoja
 
Свеска 11, Бр. 1 (2016): EMC Review - ECONOMY AND MARKET MENADŽMENT I PLANIRANJE LJUDSKIH RESURSA / MANAGEMENT AND PLANING HUMAN RESOURCES Апстракт   PDF
Biljana Panić, Jana Cvijić, Nada Petrović
 
Свеска 13, Бр. 1 (2017): EMC Review - ECONOMY AND MARKET METHODS FOR MODELLING OF WASTE MANAGEMENT / METODE ZA MODELOVANJE UPRAVLJANJA OTPADOM Апстракт   PDF
Dragana Nešković Markić, Hristina Stevanović Čarapina, Ljiljana tojanović Bjelić
 
Свеска 2, Бр. 2 (2011): EMC Review - ECONOMY AND MARKET MIKROEKONOMSKI FAKTORI U FUNKCIJI NASTANKA BERZANSKIH OSCILACIJA Апстракт   PDF
Milan Đurović, Jovana Mutibarić
 
Свеска 4, Бр. 2 (2012): EMC Review - ECONOMY AND MARKET MODELIRANJE VOLATILNOSTI TRŽIŠNIH INDEKSA AKCIJA BEOGRADSKE BERZE: BELEX15 I BELEXLINE Апстракт   PDF
Borjana B. Mirjanić, Nenad B. Branković
 
Свеска 12, Бр. 2 (2016): EMC Review - ECONOMY AND MARKET MODELLING OF BUSINESS-ECONOMIC STRATEGIES AS A PLATFORM OF INVESTMENT POLICY IN THE RISK EXPOSURE // MODELIRANJE POSLOVNO – EKONOMSKIH STRATEGIJA KAO PLATFORME INVESTICIONE POLITIKE U USLOVIMA RIZIKA Апстракт   PDF
Jelena Bojić, Mirjana Landika
 
Свеска 13, Бр. 1 (2017): EMC Review - ECONOMY AND MARKET MODELLING OF INNER CORRELATION FACTORS AS A PLATFORM FOR QUALITY MANAGEMENT IN THE HOTEL INDUSTRY IN B&H (RS) / MODELIRANJE INTERKORELACIONIH FAKTORA KAO PLATFORME UPRAVLJANJA KVALITETOM HOTELIJERSKOG POSLOVANJA U BiH (RS) Апстракт   PDF
Mirjana Landika, Radmila Bojanić
 
Свеска 4, Бр. 2 (2012): EMC Review - ECONOMY AND MARKET MOGUĆI EFEKTI PRIMJENE BASELA III U BANKARSKOM SEKTORU BIH Апстракт   PDF
Zumreta Galijašević, Bogdana Vujnović-Gligorić
 
Свеска 3, Бр. 1 (2012): EMC Review - ECONOMY AND MARKET MOGUĆNOST RAZVOJA OMLADINSKOG PREDUZETNIŠTVA U REPUBLICI SRPSKOJ Апстракт   PDF
Vesna Novaković
 
Свеска 14, Бр. 2 (2017): EMC Review - ECONOMY AND MARKET MUTUAL ADAPTATION OF INTEREST RATES ON THE MONEY MARKET // MEĐUSOBNA PRILAGOĐAVANJA KAMATNIH STOPA NA TRŽIŠTU NOVCA Апстракт   PDF
Bogdana Vujnović-Gligorić, Nina Uremović, Zumreta Galijašević
 
Свеска 11, Бр. 1 (2016): EMC Review - ECONOMY AND MARKET NEKI TEHNIČKO-EKONOMSKI ASPEKTI PRUGA ZA VELIKE BRZINE / SOME TECHNICAL-ECONOMIC ASPECTS OF HIGH RAILWAY SPEED Апстракт   PDF
Branko Davidović, Milivoje Vuković
 
Свеска 3, Бр. 1 (2012): EMC Review - ECONOMY AND MARKET NEMATERIJALNE NAGRADE I NJIHOV UTICAJ NA MOTIVACIJU ZAPOSLENIH Апстракт   PDF
Tatjana Vidaković
 
Свеска 16, Бр. 2 (2018): EMC Review - ECONOMY AND MARKET NET EXPORTS OF THE EUROPEAN POST-TRANSITION COUNTRIES: THE DYNAMIC FACTOR APPROACH Апстракт   PDF
Vlatka Bilas, Mile Bošnjak, Zrinka Lacković Vincek
 
Свеска 10, Бр. 2 (2015): EMC Review - ECONOMY AND MARKET NEUROEKONOMIJA KAO SAVREMENA METODA ISTRAŽIVANJA DONOŠENJA EKONOMSKIH ODLUKA Апстракт   PDF
Dragan Kolev, Ana Njegovanović, Petar Krešimir Ćosić
 
Свеска 4, Бр. 2 (2012): EMC Review - ECONOMY AND MARKET NEUROMARKETING KAO NOVA MARKETINŠKA PARADIGMA Апстракт   PDF
Kolev Dragan
 
Свеска 8, Бр. 2 (2014): EMC Review - ECONOMY AND MARKET OBRAZOVANJE KAO KLJUČNA DETERMINANTA RAZVOJA I FAKTOR SMANJENJA NEZAPOSLENOSTI Апстракт   PDF
Helena Lajšić, Maja Janjetović, Radoja Janjetović
 
Свеска 9, Бр. 1 (2015): EMC Review - ECONOMY AND MARKET ODNOS PROSJEČNE PLATE U JAVNOM I PRIVATNOM SEKTORU U REPUBLICI SRPSKOJ SHODNO NIVOIMA OBRAZOVANJA Апстракт   PDF
Boban Sašić, Vesna Novaković
 
Свеска 4, Бр. 2 (2012): EMC Review - ECONOMY AND MARKET ODRŽAVANJE FINANCIJSKE RAVNOTEŽE U PREDUZEĆU UZ POMOĆ FINANCIJSKIH PRAVILA Апстракт   PDF
Erdin Hasanbegović
 
76 - 100 од 192 ставке/и << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>