Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 17, Бр. 1 (2019): EMC Review - ECONOMY AND MARKET OPERATIONAL LEVERAGE AS A SOURCE OF PROFITABILITY OF BUSINESS IN CROATIA Апстракт   PDF
Vedran Šupuković, Zvonko Merkaš, Zoran Gajić
 
Свеска 5, Бр. 1 (2013): EMC Review - ECONOMY AND MARKET Optimalizacija, simulacija, metode pretraživanja i teorija igara u ekonomiji i menadžmentu Апстракт   PDF
Lazo Roljić, Mirjana Landika, Đuro Mikić
 
Свеска 6, Бр. 2 (2013): EMC Review - ECONOMY AND MARKET ORGANIZACIJSKI DIZAJN, MENADŽMENT I KONKURENTNOST Апстракт   PDF
Vladimir Stojanović, Sanel Jakupović, Elvir Jugo
 
Свеска 8, Бр. 2 (2014): EMC Review - ECONOMY AND MARKET ORGANIZACIONE PROMJENE PODRŽANE INFORMACIONOM TEHNOLOGIJOM KAO ODGOVOR NA IZAZOVE GLOBALIZACIJE Апстракт   PDF
Mihajlo Travar, Mirjana Stojanović-Trivanović
 
Свеска 1, Бр. 1 (2011): EMC Review - ECONOMY AND MARKET OSNOVNA POLAZIŠTA U RAZVOJU NACIONALNOG OKVIRA KVALIFIKACIJA Апстракт   PDF
Bojan Ristić, Đorđe Lazić, Verica Jovanović
 
Свеска 9, Бр. 1 (2015): EMC Review - ECONOMY AND MARKET OSNOVNI ASPEKTI SPONZORSKIH ODNOSA Апстракт   PDF
Anđela Mikić, Maja Đokić, Biljana Panić
 
Свеска 15, Бр. 1 (2018): EMC Review - ECONOMY AND MARKET PERSPECTIVE OF MOBILE BANKING IN SERBIA // PERSPEKTIVE MOBILNOG BANKARSTVA U SRBIJI Апстракт   PDF
Marko Todić, Milan Dajić
 
Свеска 6, Бр. 2 (2013): EMC Review - ECONOMY AND MARKET PODSTICAJ SAMOZAPOŠLJAVANJA PREKO RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA Апстракт   PDF
Vanja Sredojević, Slavica Lukić, Rastko Milić
 
Свеска 5, Бр. 1 (2013): EMC Review - ECONOMY AND MARKET Politika lijekova i ugradbenih materijala u zemljama Europske unije i Republici Hrvatskoj Апстракт   PDF
Rajko Ostojić, Vlatka Bilas, Sanja Franc
 
Свеска 2, Бр. 2 (2011): EMC Review - ECONOMY AND MARKET PORODIČNI BIZNIS U SRBIJI – PROBLEMI RASTA I RAZVOJA Апстракт   PDF
Zvezdan Đurić, Olivera Đurić
 
Свеска 6, Бр. 2 (2013): EMC Review - ECONOMY AND MARKET POSITIVE EFFECTS OF IMPROVEMENTS IN THE FIELDS OF ENFORCEMENT AND TAX POLICIES IN SERBIA Апстракт   PDF
Nagy Attila
 
Свеска 12, Бр. 2 (2016): EMC Review - ECONOMY AND MARKET POSSIBLE EFFECT OF LOWERING MATURITIES OF TREASURY BILLS IN THE REPUBLIKA SRPSKA // MOGUĆI EFEKTI POTENCIJALNOG SMANJENJA ROKOVA DOSPIJEĆA TREZORSKIH ZAPISA U REPUBLICI SRPSKOJ Апстракт   PDF
Bogdana Vujnović-Gligorić, Marica Banović, Aleksandra Figurek
 
Свеска 8, Бр. 2 (2014): EMC Review - ECONOMY AND MARKET POSTMODERAN PRISTUP MASOVNOM KOMUNICIRANJU: ULOGA INTERNETA U OBRAZOVANJU I SAVREMENIM TRŽIŠNIM KRETANJIMA Апстракт   PDF
Jelena Bajić
 
Свеска 1, Бр. 1 (2011): EMC Review - ECONOMY AND MARKET PREDNOSTI I OGRANIČENJA IZGRADNJE E-UPRAVE U SRBIJI Апстракт   PDF
Marijana Vidas-Bubanja
 
Свеска 3, Бр. 1 (2012): EMC Review - ECONOMY AND MARKET PRELIVANJE KAPITALA IZ REALNOG U BANKARSKI SEKTOR SRBIJE U TRANZICIONOM PERIODU Апстракт   PDF
Jugoslav Aničić, Marko Laketa, Svetlana Vukotić
 
Свеска 4, Бр. 2 (2012): EMC Review - ECONOMY AND MARKET PRILAGOĐAVANJE PLANIRANJA BIZNISA KRIZNOM PRIVREĐIVANJU Апстракт   PDF
Mileta Radojević, Verica Jovanović, Miljana Barjaktarović
 
Свеска 6, Бр. 2 (2013): EMC Review - ECONOMY AND MARKET PRIMENA STATISTIČKE METODE LINEARANOG TRENDA NA IZRAČUNAVANJE VREDNOSTI ULAZNIH TOKOVA SDI U SRBIJI I HRVATSKOJ Апстракт   PDF
Zorka Grandov, Biljana Stankov, Maja Đokić
 
Свеска 3, Бр. 1 (2012): EMC Review - ECONOMY AND MARKET PROBLEMI U IZBORU SOFTVERA ZA IMPLEMENTACIJU BALANCED SCORECARD-a Апстракт   PDF
Ljiljana Arsić, Zoran Milićević, Jelena Premović
 
Свеска 13, Бр. 1 (2017): EMC Review - ECONOMY AND MARKET PRODUCT DESIGN IN THE SERVICE OF QUALITY INTERNATIONAL MARKETING Апстракт   PDF
Mirko Tripunoski, Fisnik Ferati, Borche Sibinovski
 
Свеска 12, Бр. 2 (2016): EMC Review - ECONOMY AND MARKET QUALITY MANAGEMENT, AN ISSUE VITAL FOR EFFECTIVE MANAGEMENT Апстракт   PDF
Mirko Tripunoski, Vlado Naumovski, Maja Tripunoska
 
Свеска 4, Бр. 2 (2012): EMC Review - ECONOMY AND MARKET RAČUNOVODSTVO U FUNKCIJI RJEŠAVANJA ZAŠTITE OKOLIŠA I CDM PROJEKTI Апстракт   PDF
Senada Kurtanović, Sead Mušinbegović
 
Свеска 4, Бр. 2 (2012): EMC Review - ECONOMY AND MARKET RAZVIJANJE METODOLOGIJE ZA OCJENU POVJERENJA U BANKARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE Апстракт   PDF
Dragan Jović
 
Свеска 5, Бр. 1 (2013): EMC Review - ECONOMY AND MARKET Razvijenost finansijskog tržišta u Bosni i Hercegovini Апстракт   PDF
Ismet Kumalić
 
Свеска 2, Бр. 2 (2011): EMC Review - ECONOMY AND MARKET RAZVOJ BANJSKO REKREATIVNO ZDRAVSTVENOG TURIZMA U REPUBLICI SRPSKOJ KAO MOGUĆNOST ZA STRANE ULAGAČE Апстракт   PDF
Slavko Segić
 
Свеска 11, Бр. 1 (2016): EMC Review - ECONOMY AND MARKET RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA KAO PREDUSLOV ORGANIZACIONE USPJEŠNOSTI / HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AS A CONDITION OF ORGANIZATIONAL SUCCESS Апстракт   PDF
Željko M. Radosavac
 
101 - 125 од 192 ставке/и << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>