Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 4, Бр. 2 (2012): EMC Review - ECONOMY AND MARKET UTICAJ GRUPNIH INTERNIH I EKSTERNIH FAKTORA NA ODLUKE POTROŠAČA O KUPOVINI Апстракт   PDF
Jana Aleksić, Milanka Aleksić, Sanja Dojčinović
 
Свеска 5, Бр. 1 (2013): EMC Review - ECONOMY AND MARKET Uticaj kreditnih linija svjetske banke za mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj na performanse korisnika kredita Апстракт   PDF
Jadranka Petrović
 
Свеска 12, Бр. 2 (2016): EMC Review - ECONOMY AND MARKET VERTICAL MANAGEMENT IN THE FUNCTION OF SALES // VERTIKALNI MENADŽMENT U FUNKCIJI PRODAJE Апстракт   PDF
Luka Laketa, Marko Laketa
 
Свеска 5, Бр. 1 (2013): EMC Review - ECONOMY AND MARKET Vrednovanje tokova gotovine u funkciji povećanja vrednosti multinacionalnih kompanija Апстракт   PDF
Miljana Barjaktarović
 
Свеска 11, Бр. 1 (2016): EMC Review - ECONOMY AND MARKET WOMEN ENTREPRENEURSHIP TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE THROUGH BEST PRACTICES IN RURAL MICROBUSINESS Апстракт   PDF
José G. Vargas-Hernández
 
Свеска 15, Бр. 1 (2018): EMC Review - ECONOMY AND MARKET WORKING CONDITIONS AS A FACTOR OF PRODUCTIVITY IN SMES // RADNI USLOVI KAO FAKTOR PRODUKTIVNOSTI U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA Апстракт   PDF
Katarina Držajić, Frank Vega
 
Свеска 2, Бр. 2 (2011): EMC Review - ECONOMY AND MARKET ZADACI I PREPORUKE U PROCESU INTEGRACIJE SRBIJE U EU Апстракт   PDF
Bojan Kocić
 
Свеска 9, Бр. 1 (2015): EMC Review - ECONOMY AND MARKET ZAPOŠLJAVANJE KAO FAKTOR DRUŠTVENO - EKONOMSKOG RASTA I RAZVOJA I STRATEGIJE POVEĆANJA STOPE ZAPOSLENOSTI U BIH Апстракт   PDF
Miro Džakula, Bojan Danon
 
Свеска 9, Бр. 1 (2015): EMC Review - ECONOMY AND MARKET ZELENA RADNA MJESTA ODREDNICA RAZVOJNIH PLANOVA REPUBLIKE SRPSKE Апстракт   PDF
Veljko Đukić, Đorđe Okanović, Suza Stević
 
Свеска 7, Бр. 1 (2014): EMC Review - ECONOMY AND MARKET ZNAČAJ KULTURE U MEĐUNARODNOM MARKETINGU Апстракт   PDF
Maja Đokić, Jovana Gardašević
 
Свеска 9, Бр. 1 (2015): EMC Review - ECONOMY AND MARKET ZNAČAJ UVOĐENJA LICENCIRANE EDUKACIJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA RADI EFIKASNOG UPRAVLJANJA POSLJEDICAMA KATASTROFA Апстракт   PDF
Cvijetin Živanović, Miodrag Komarčević, Jugoslav Cvjetković
 
Свеска 7, Бр. 1 (2014): EMC Review - ECONOMY AND MARKET ZNANJE KAO TEMELJNA ODREDNICA LJUDSKOG KAPITALA I KLJUČNI FAKTOR ODRŽIVOG RAZVOJA Апстракт   PDF
Muharem Dautović
 
Свеска 7, Бр. 1 (2014): EMC Review - ECONOMY AND MARKET ZNANJE, MENADŽMENT ZNANJA I MENADŽMENT PROMENA KAO FAKTORI USPEHA I RAZVOJA Апстракт   PDF
Zvezdan Đurić, Olivera Đurić, Aleksandra Nedeljković
 
Свеска 1, Бр. 1 (2011): EMC Review - ECONOMY AND MARKET Геополитичка димензија енергетске безбедности Апстракт   PDF
Драган Kолев
 
Свеска 1, Бр. 1 (2011): EMC Review - ECONOMY AND MARKET ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА - КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СРБИЈЕ И СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА Апстракт   PDF
Зорка Grandov, Радица Јовановић
 
Свеска 1, Бр. 1 (2011): EMC Review - ECONOMY AND MARKET СТРАТЕГИЈА ЦЕНА НА МЕЂУНАРОДНОМ ТРЖИШТУ Апстракт   PDF
Маја Ћирић, Бојан Вапа
 
Свеска 1, Бр. 1 (2011): EMC Review - ECONOMY AND MARKET Стратешки правци руралног развоја Србије Апстракт   PDF
Лела Ристић, Милан Вујичић
 
176 - 192 од 192 ставке/и << < 3 4 5 6 7 8