Придеви који означавају божанске особине у „Житију Светог Симеона“ Стефана Првовенчаног

Ivana Čančar

Апстракт


Предмет датог истраживања јесте семантичка анализа придева којима се означавају божанске особине у Житију Светог Симеона Стефана Првовенчаног. Анализи семантике придева приступа се интердисциплинарно, с лингвистичког и теолошког аспекта, чиме се отвара могућност да се Бог види онако како га је замишљао средњовековни човек и шта јe било у центру његове пажње.

Кључне ријечи


Семантика, придев, особина, Бог, „Житије Светог Симеона“, Стефан Првовенчани.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/fil1409023c

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2014 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)