О хумору Бранка Ћопића

Svetozar Koljević

Апстракт


Хумор Бранка Ћопића утемељен је у завичајном језику, обичајима и начинима размишљања, као и у веома разноликим подручјима Ћопићевог животног искуства. У неочекиваним хумористичким обртима Ћопић просветљује муку и беду живота у сеоској забити, као и наличја бега из родног краја у потрази за лакшим преживљавањем. У ведријем облику тај хумор обасјава његове приче о деци и животињама, о њиховим несташлуцима и узајамној привржености. Поред тога, код Ћопића су хумористички дочарани и сусрети сеоске и урбане културе, као и путеви и странпутице ратних збивања. У најширем смислу тај хумор је, нарочито у причама о Насрадин-хоџи, у сервантесовској традицији раскола између онога „што сањамо и што нам се догађа“.

Кључне ријечи


хумор, иронија, шала, завичај, мука, невоља, природа, дечији, урбани, сеоски, ратни.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/FIL1512009K

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.7251/fil1512009k

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2016 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)