Један модел поетске философије амбивалентног (Лица и наличја света у књижевном делу за децу Бранка Ћопића)

Snežana Šarančić Čutura

Апстракт


У раду се разматра једна од, са становишта читалачке и критичке рецепције, најочигледнијих одлика Ћопићевог књижевног дела. Основно упориште његовог односа према феноменологији амбивалентног проналази се у митској концепцији бинарног устројства света и фолклорној философији, а уочава се у карактеризацији ликова, у њиховом односу према себи и свету који их окружује, у начину структурног уобличавања појединих жанрова и њиховој семантици (бајка, предање, епска песма, клетва, благослов, пословица), у односу према времену (дан/ноћ, прошлост/садашњост, историја/легенда) и простору, натприродним бићима, животу и смрти, стварности и фикцији... Како амбивалентност обухвата и идејни аспект, и емоционални слој, и структуру књижевног дела, у овом раду посматра се као један од, уз хумор и пародију, кључних поетичких елемената и уметничких поступака у литерарном свету Бранка Ћопића.

Кључне ријечи


Бранко Ћопић, поетика, амбивалентност, усмена књижевност, књижевност за децу.

Пуни текст:

PDF


DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.7251/fil1512021s

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2016 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)