Вишњићевски доживљај револуције у „Пролому“ Бранка Ћопића

Saša Knežević

Апстракт


У овом раду ћемо настојати да покажемо како у роману Пролом Бранко Ћопић устанак у Подгорини представља као револуцију, у истом духу у којем је ту традицију у српској књижевности засновао Филип Вишњић. Вишњић је епиком устанка прокламовао револуцију као потпуни преврат у свемиру који израста из појединца и прелази у масе и тај модел користи и Бранко Ћопић. Буна, као израз људске потребе да човјек, али тиме и народ, промијени своју свијест, главна је заједничка црта у поетици ова два великана српске књижевности.

Кључне ријечи


Филип Вишњић, Бранко Ћопић, буна, устанак, револуција, „Пролом“, народ, епика.

Пуни текст:

PDF


DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.7251/fil1512032k

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2016 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)