Стилематичко обликовање мисли о жени у Ћопићевом роману „Осма офанзива“

Milka Nikolić

Апстракт


У раду се разматрају језичко-стилски поступци којима су у Ћопићевом роману Осма офанзива обликоване мисли двају јунака − Стојана Старчевића и Пепа Бандића − о жени. Циљ је да се са лингвостилистичког аспекта опишу и објасне стилематички поступци којима писац нијансира унутрашњи свет ових јунака када размишљају о жени. Класични приступ лингвистичке стилистике биће допуњен погледима савремене литерарне стилистике. Анализа је показала да се стилематички поступци којима су обликоване мисли главних јунака о жени − могу разврстати у семантостилеме и синтаксостилеме. Значење најефективнијих исказа настаје као резултат деловања (1) стилски маркиране синтаксичке конструкције и (2) лексике која се у контексту реализује са помереним значењем.

Кључне ријечи


стилематичност, стилогеност, стилематички поступци, семантостилем, синтаксостилем, роман „Осма офанзива“, Бранко Ћопић.

Пуни текст:

PDF


DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.7251/fil1512045n

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2016 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)