Realizacija deminutiva u prevodu „Ježeve kućice“ Branka Ćopića na engleski jezik

Jasna Jurišić Roljić

Апстракт


Oblici i upotreba deminutiva već su neko vrijeme zanimljiva lingvistička tema, ali i izvor nesuglasica među naučnicima. Ukoliko se u obzir uzmu strukturalne razlike između dva jezika kao što su srpski i engleski, te mnoštvo značenja koje deminutivi mogu imati, tada prevodilac, u pokušaju da prenese značenje sa jednog jezika na drugi, ima veoma težak zadatak. On postaje teži ukoliko je tekst koji se prevodi u stvari omiljena poema Ježeva kućica, čiji je glavni junak jež, slavni lovac, koji svojom hrabrošću i mudrošću otkriva svevremensku istinu o ljubavi prema svome domu. Ovaj rad poredi imeničke deminutive u srpskom jeziku sa njihovim ekvivalentima u engleskom prevodu kako bi odgonetnuo u kojoj mjeri razlike u prevodu utiču na značenje i sveukupnu atmosferu navedene pjesme.

Кључне ријечи


deminutivi, „Ježeva kućica“, „Hedgehog’s Home“, prevođenje poezije, prevodilačke tehnike, morfologija, semantika, pragmatika.

Пуни текст:

PDF


DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.7251/fil1512069j

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2016 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)