Искуствено и исповедно у српској женској прози

Vladislava Gordić Petković

Апстракт


Књижевна прерада женског искуства одрастања и сазревања неретко се темељи на конфликтном и амбивалентном односу, како према уметничкој традицији, тако и према самој стваралачкој пракси, будући да ауторке, у страху да се уникатност доживљеног може прометнути у клише и стереотип, увек себе стављају пред дилему о релевантности: да ли је искуство женског одрастања и сазревања довољно битно да би се преточило у фикцију? Конфликтност тематизације женског искуства рађа се из свести о томе да књижевна традиција оскудева у јасном и бескомпромисном промишљању женских тема. Романи три ауторке објављени на српском језику године 2014. и још неколико ранијих прозних дела послужиће као основ за преиспитивање места искуства и исповести у женској књижевној традицији.

Кључне ријечи


женска проза, искуство, исповест, фикција, род.

Пуни текст:

PDF


DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.7251/fil1512093g

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2016 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)