Ка обалама Ахеронта. Читање Сапфиног фрагмента 95V

Jelena Pilipović

Апстракт


Текст настоји да понуди плодоносно читање Сапфиног фрагмента 95, чија интригантност почива поглавито на штуром, али чудесном опису загробног простора, осликаног као привлачно и лепо место, умногоме блиско протоидиличним крајолицима Илијаде и Одисеје. Тиме се отвара есхатолошки пут интерпретације, који води ка сагледавању Сапфиних стихова у кругу доминантних визија загробног света које нам је завештала рана хеленска култура. Одвајајући се од хомерске представе Хада, да ли се песникиња с Лезба приближава мистеријској концепцији? Свепрожимно еротско озрачје Сапфине поезије, које влада и над овим стиховима, захтева, међутим, да се слика дивних обала хадске реке рашчита у контексту емотивних феномена, љубави, жеље, заборава и самозаборава. Есхатолошко и еротолошко читање тако се претапају једно у друго, захтевајући од интерпретатора да у свој метатекст призове низ разнородних поетских дела, међу којима се находе фрагменти орфичких Рапсодија, фунерарни текстови орфичких заветних листића, Илијада, а надасве Одисејa.

Кључне ријечи


еротологија, есхатологија, интертекстуалност, протоидила, идеални пејзаж, визије подземног света, Сапфо, Хомер.

Пуни текст:

PDF


DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.7251/fil1512100p

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2016 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)