Историја књижевности и владајући дискурс – Однос Мирослава Шицела према илирском покрету

Željko Milanović

Апстракт


Рад истражује како Мирослав Шицел, историчар хрватске књижевности, мења свој однос према илирском покрету у зависности од контекста из којег и за који пише. Сложеност дискурса из којег настаје историја књижевности брзо се савладава како би се овладало феноменима књижевне прошлости и задовољила жеља владајућег дискурса. У раду је показано како истраживачева садашњост обликује књижевну прошлост да би је учинила разумљивом, непрекинутом и непромењивом. У ту сврху користе се поправљање, допуњавање и проширивање посебно оних неуралгичних места која би могла да унесу узнемиреност у наше чврсто замишљене идентитете.

Кључне ријечи


илирски покрет, историја хрватске књижевности, контекст, Мирослав Шицел.

Пуни текст:

PDF


DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.7251/fil1512121m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2016 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)