Zvali su ga Sveštenik: Eksperimentalno delo Vilijama Berouza

Jelena Mandić

Апстракт


U ovom radu razmatra se uticaj Vilijama Berouza na savremenu književnost i multimedijalnu komunikaciju koja je doprinela razvoju novih muzičkih i filmskih pravaca. Iako je prvenstveno poznat kao pripadnik bit generacije, Berouz je jedan od najznačajnijih umetnika u periodu nastanka posleratne kontrakulture, transgresivni pisac potpuno posvećen eksperimentisanju narativnom formom i strukturom. On prikazuje književnu evoluciju sopstva kroz odbacivanje konzervatizma američkog društva. Upotrebom „kat-аp“ i „fold-in“ metoda, stvara neočekivane misaone sklopove, dovodeći u pitanje ustaljen način percepiranja stvarnosti. U većini njegovih dela prisutna je ideja da je reč – jezik virus. Pojam virusa praćen je pojmom moći i kontrole što je predstavljeno kroz bolesti zavisnosti. Berouz ističe da nas vladajući sistem degradira i stavlja u položaj potčinjenih ljudi, nemoćnih da preispituju postojeći društveno-politički poredak i žive u opšteprihvaćenim konstruktima stvarnosti. Ovi skriveni mehanizmi prisutni su, takođe, i u savremenim masovnim medijima. Zbog toga Berouz stvara jedan novi svet koji oslobađa čitaoce dominacije tradicionalne kulture i dozvoljava im da izgrade sopstvene stavove. Njegove krajnje revolucionarne ideje poslužile su kao inspiracija mnogim piscima, muzičarima i umetnicima sa kojima je sarađivao u okviru raznih multimedijalnih projekata. Ovakva njihova saradnja je još jedan pokušaj da se izbegnu ograničenja samog autora i da se umetnost usmeri ka „rečima koje govore same za sebe“ unutar složenog (post)modernističkog iskustva.

Кључне ријечи


Berouz, kontrola, „kat-аp“ metoda, „fold-in“ metoda, mediji, realnost, virus.

Пуни текст:

PDF (English)


DOI (PDF (English)): http://dx.doi.org/10.7251/fil1512164m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2016 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)