Глас из таме најкрајње – Јуродивост као одредница поезије и поетике Новице Тадића

Ognjen Todorović

Апстракт


Циљ овог рада је да се анализом одређених пјесама Новице Тадића расвијетли начин на који је мотив јуродивости транспонован у његову поезију, те колико је то обиљежје пјесникове поетике. Да би се дошло до ваљаног резултата, потребно је било примарне карактеристике феномена јуродивости упоредити са Тадићевом књижевном трансформацијом те појаве, како имплицитно тако и експлицитно дате. Хипотеза подразумијева расвјетљавање могућности да је јуродивост као књижевни мотив и књижевна мотивација један од кључева за разумијевање поетике пјесничког дјела Новице Тадића.

Кључне ријечи


јуродивост, Новица Тадић, поезија, поетика, аутопоетика, Бог.

Пуни текст:

PDF


DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.7251/fil1512183t

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2016 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)