Прилог проучавању зоонима у високој Херцеговини

Dijana Crnjak, Biljana Savić

Апстракт


У раду су анализирани зооними из категорије Equus caballus у пастирској лексици села Мосоровићи у високој Херцеговини, с циљем да се расположиви корпус класификује лексичко-семантички и творбено. Указано је и на фреквенцију, мотивисаност и поријекло забиљежених лексема, те на њихове фонетске и творбене варијанте.

Кључне ријечи


зооними, називи Equus caballus, висока Херцеговина, лексичко-семантичка анализа, творба, мотивисаност.

Пуни текст:

PDF


DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.7251/fil1512213c

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2016 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)