O modalnim prilozima u engleskom i njima odgovarajućim oblicima u srpskom jeziku

Tijana Mihić Pijetlović

Апстракт


Rad se bavi kontrastivnom analizom modalnih priloga u engleskom jeziku i njima odgovarajućih oblika u srpskom jeziku. Analiza je zasnovana na eklektičnom modelu nastalom kombinovanjem teorije metaforičkih proširenja i teorije modalnosti kao epistemičke deikse. Rad se fokusira na kombinacije modalnih priloga i modalnih glagola u kojima prilog modifikuje, dopunjava ili transformiše značenje glagola. Modalni prilog i modalni glagol se mogu kombinovati samo ako i jedan i drugi iskazuju ista ili slična modalna značenja. Modalni prilog i modalni glagol koji se nalaze na suprotnim krajevima epistemičke skale ne mogu se kombinovati, jer se javljaju kolokaciona ograničenja. Stepen modalnosti koji izražavaju modalni prilozi takođe može biti dodatno intenzifikovan drugim prilozima, koji se nazivaju intenzifikatori. Analiza obuhvata sintaksičke, semantičke i pragmatičke karakteristike modalnih priloga. Zaključak koji proizlazi iz kontrastivne analize jeste da su engleski i srpski tipološki slični jezici.

Кључне ријечи


modalni prilozi, modalni glagoli, modalnost, kontrastivna analiza, subjunkti, disjunkti, emfaza, intenzifikacija, kolokacije.

Пуни текст:

PDF


DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.7251/fil1512239m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2016 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)