О неким српским и бугарским поредбеним фраземама са зоонимима, фитонимима и етницима

Darka Herbez

Апстракт


У овом раду разматране су српске и бугарске поредбене фраземе са зоонимима, фитонимима и етницима, при чему смо истражили сличности и разлике у домену форме и значења. Забиљежене су фраземе које одликује потпуна еквиваленција, дјелимична еквиваленција и нулта еквиваленција. Анализом је указано на позитиван и негативан језички трансфер, што утиче на лакше или теже усвајање страног језика.

Кључне ријечи


фраземе, еквиваленција, српски језик, бугарски језик.

Пуни текст:

PDF


DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.7251/fil1512248h

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2016 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)