Семантички односи македонске и француске православне терминологије из традуктолошке перспективе

Svetlana Jakimovska

Апстракт


Термин „семантички односи“ обухвата различите врсте односа између назива и концепта у оквиру једног термина и однос између различитих термина. Наша анализа се фокусирала на односе синонимије, полисемије и хомонимије у оквиру македонске и француске православне терминологије. Ради се о терминима који су специфичног облика, јер је француска православна терминологија богата позајмљеницама, нарочито грчким и латинским, док је македонска богата терминима грчког и црквенословенског порекла. Због саме природе религијских текстова који располажу стручним терминима али и добро одабраним поетским речима, од великог значаја је правилна идентификација ових нијанси значења и њихова употреба како бисмо постигли успешан превод.

Кључне ријечи


православна терминологија, синонимија, полисемија, француски језик, македонски језик.

Пуни текст:

PDF (Français)


DOI (PDF (Français)): http://dx.doi.org/10.7251/fil1512254j

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2016 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)