Анализа ортографских грешака студената француског језика Универзитета у Бањој Луци

Jelena Ristanović Kuprešak, Anja Bundalo

Апстракт


У овом раду се анализирају ортографске грешке студената треће године француског језика на Филолошком факултету Универзитета у Бањој Луци. Циљ анализе је да се утврди којем нивоу припадају грешке и да се затим формулишу сугестије које могу допринети побољшању ортографије студената. Мерни инструмент је диктат. Ослањајући се на традиционалну поделу француске ортографије на лексичку и граматичку, најпре смо одредили категорије за класификацију грешака. Затим смо приступили квантитативној анализи грешака уочених у диктатима студената. У закључку смо објаснили резултате и дали предлоге који могу да допринесу превазилажењу грешака.

Кључне ријечи


лексичка ортографија, граматичка ортографија, диктат, класификација ортографских грешака, студенти француског језика.

Пуни текст:

PDF (Français)


DOI (PDF (Français)): http://dx.doi.org/10.7251/fil1512272r

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2016 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)