Значајан прилог интегралној стилистици

Andrej Stojanović

Апстракт


Ковачевић, Милош (2015), Стил и језик српских писаца, 1. изд., Библиотека Тумачење књижевности, књ. 22, Београд: Завод за уџбенике.

Пуни текст:

PDF


DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.7251/fil1512290s

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2016 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)