Олег Николајевич Трубачов и словенска етимологија топонима Врбас

Radmilo Marojević

Апстракт


У првом дијелу овога рада разматра се допринос О. Н. Трубачова етнолингвистици, ономастици и етимологији. Руски научник се посматра као најистакнутији слависта епохе и као пријатељ руске културе. У другом дијелу рада се ближе образлаже Трубачовљева етимологија топонима Врбас, који је првобитно био етнотопоним, потом хидроним, а интерпретира се као сугласничка основа на n- у беспредложном локативу множинe који је секундарно подвргнут топонимизацији.

Кључне ријечи


Етнолингвистика, ономастика, србистика, етимологија, етнотопоним, хидроним, беспредложни локатив, сугласничке основе.

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2013 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)